muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 87 255Youtobe

 • Home
 • Wybierz kraj

  Z kart historii

  • Czechosłowacja Czechosłowacja była państwem środkowoeuropejskim, istniejącym w różnych formach od 1918 do 1992 roku.
  • Jugosławia Jugosławia była federacyjnym państwem położonym w południowo-wschodniej Europie. Powstała po zakończeniu I wojny światowej, a jej nazwa oznaczała "Kraj Południowych Słowian". Jugosławia istniała w różnych formach od 1918 do lat 90. XX wieku.
  • NRD Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) była państwem istniejącym w okresie zimnej wojny, będącym częścią bloku wschodniego. Upadek NRD i zjednoczenie Niemiec było jednym z kluczowych wydarzeń kończących zimną wojnę i zaznaczających koniec podziału Europy na bloki wschodni i zachodni.
  • PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) była państwem socjalistycznym istniejącym w latach 1944–1989.
  • RFN Republika Federalna Niemiec (RFN) była demokratycznym państwem federalnym, istniejącym od 1949 do 1990 roku, kiedy to doszło do zjednoczenia Niemiec.
  • Związek Radziecki Związek Radziecki, pełna nazwa Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), był federacją socjalistycznych republik założoną w wyniku rewolucji październikowej w Rosji w 1917 roku.
  • Cesarstwo Austro-Węgierskie Cesarstwo Austro-Węgierskie było wielkim imperium, które istniało od 1867 do 1918 roku. Była to unia personalna dwóch monarchii: Austrii i Węgier. Austro-Węgry były złożonym państwem o znacznej różnorodności etnicznej. Obejmowały takie grupy jak Austriacy, Węgrzy, Czechowie, Słowacy, Chorwaci, Polacy, Włosi i inne.
  • Rosja carska Rosja carska to okres historii Rosji, w którym kraj był rządzony przez carów z dynastii Romanowów. Okres ten trwał od 1613 roku, gdy Michał I Romanow został pierwszym carem z tej dynastii, do rewolucji lutowej w 1917 roku, która doprowadziła do obalenia monarchii.
  • Cesarstwo Bizantyńskie Cesarstwo Bizantyńskie, znane również jako Bizancjum, to kontynuacja wschodniego fragmentu cesarstwa rzymskiego po jego podziale w 395 roku. Bizancjum przetrwało aż do upadku Konstantynopola w 1453 roku, stając się jednym z najdłużej istniejących cesarstw w historii.
  • Cesarstwo rzymskie Cesarstwo Rzymskie było jednym z największych imperiów w historii, obejmującym znaczną część Europy, Bliskiego Wschodu, północnej Afryki i części Azji.
  • Republika rzymska Republika Rzymska była starożytnym państwem rządzonym przez system republikański, w którym władza była podzielona między różne instytucje i urzędy. Uważa się, że Republika Rzymska została ustanowiona w 509 p.n.e., kiedy to obalono monarchię rzymską, a władzę przejęła republika.
  • Zakon Krzyżacki Zakon Krzyżacki, pełna nazwa Zakon Braci Domu Niemieckiego Szpitala Świętego Marii Panny w Jerozolimie (niem. Deutscher Orden oder Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem), był zakonem rycerskim i zakonnym, który powstał podczas czasów krucjat.
  • View more
 • Blog

  Rekonstrukcje historyczne

  Rekonstrukcje historyczne to praktyka odtwarzania i prezentowania elementów życia z przeszłości w sposób możliwie wierny historycznym faktom. Mogą obejmować różne aspekty, takie jak stroje, uzbrojenie, budowle, zwyczaje czy wydarzenia historyczne. Rekonstrukcje historyczne mają na celu przybliżenie ludziom pewnych okresów historycznych i zobaczenie, jak wyglądało życie w danym czasie.

  Zobacz więcej

  Modelarstwo

  Modelarstwo to nie tylko sposób na kreatywne spędzanie czasu, ale również doskonała forma edukacji, umożliwiająca zgłębianie wiedzy na temat różnych dziedzin, a także rozwijanie umiejętności manualnych i cierpliwości. Wiele osób czerpie z tego hobby także satysfakcję z efektów swojej pracy oraz z możliwości dzielenia się swoimi projektami z innymi entuzjastami modelarstwa.

  Zobacz więcej

  Trudne wydarzenia współczesnej historii

  Współczesna historia obejmuje szereg trudnych i dramatycznych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na świat. Te wydarzenia stanowią tylko niewielki fragment złożonej i zróżnicowanej współczesnej historii, która nadal kształtuje obecny świat.

  Zobacz więcej
 • Kontakt
 • |||

Ulotki propagandowe rozrzucane wśród Niemców w języku niemieckim

Ulotki propagandowe rozrzucane wśród Niemców w języku niemieckim

Galeria 581 - liczba zdjęć 4

Ulotka propagandowa rozrzucane wśród Niemców w języku niemieckim o jeńcach wojennych
Ulotki propagandowe rozrzucane wśród Niemców w języku niemieckim o jeńcach wojennych

Ulotki propagandowe rozrzucane wśród Niemców w języku niemieckim o jeńcach wojennych

Ulotki propagandowe rozrzucane wśród Niemców w języku niemieckim o jeńcach wojennych. Informacja Nr 107 Hitler nie zezwala aby listy niemieckich jeńców znajdujących się w Rosji docierały za pośrednictwem Czerwonego Krzyża do ojczyzny. Mianowicie, Hitler próbuje wszelkimi sposobami utwierdzić w przekonaniu, że w Związku Radzieckim nie ma niemieckich jeńców. Nie uda mu się jednak ukryć prawdy. Na specjalne życzenie naszych jeńców drukujemy regularnie ich listy. Aby adresaci listów byli pewni, że otrzymują listy od swoich krewnych, do listów dołączane są hasła lub fakty znane tylko im i ich rodzinie. 29.11.44 Strona 2 Pozdrowienia z rosyjskiej niewoli Kolego ! Jeśli znalazłeś ten list to wyślij go proszę na adres: Pani Helene Dinges Berlin W35, Eißholzstr. 13, Rosja, dnia 12.11.1944, Moja kochana Helenko, moje kochane dzieci, od dnia 29 października znajduję się w rosyjskiej niewoli. Kochanie, nie martw się o mnie, jest mi tutaj dobrze. Pracuję daleko od frontu, w głębi kraju. Bardzo dobrze jestem traktowany. Jak tylko wojna się skończy - a to nie będzie zbyt długo trwało - wrócę znów do domu. Pozdrawiam i całuję Cię Twój Walter Starszy kapral Walter Dinges
Ulotka propagandowa w języku niemieckim, skierowana do Niemców, mająca ich przekonać, że rosyjska armia w wymienionych na ulotce krajach zdobyła szacunek wśród obywateli.
Ulotka propagandowa w języku niemieckim, skierowana do Niemców, mająca ich przekonać, że rosyjska armia w wymienionych na ulotce krajach zdobyła szacunek wśród obywateli.

Ulotka propagandowa w języku niemieckim, skierowana do Niemców, mająca ich przekonać, że rosyjska armia w wymienionych na ulotce krajach zdobyła szacunek wśród obywateli.

Ulotka propagandowa w języku niemieckim, skierowana do Niemców, mająca ich przekonać, że rosyjska armia w wymienionych na ulotce krajach zdobyła szacunek wśród obywateli. Przeczytać i przekazać dalej Bajki hitlerowskich faszystów o rzekomych okrucieństwach radzieckich Żołnierzy. W ostatnim czasie niemiecka prasa i radio ze szczególną gorliwością rozpowszechniają bajki o rzekomych okrucieństwach popełnianych przez żołnierzy radzieckich w krajach nadbałtyckich, Siedmiogrodzie, Prusach Wschodnich i na innych terenach. Przez podłe kłamstwa i oszczerstwa hitlerowscy faszyści chcą zachęcić żołnierzy ludność cywilną do dalszej walki mimo absolutnie beznadziejnej sytuacji Niemiec. Podłe metody faszystowskich łajdaków są od dawna dobrze znane i zostały skompromitowane. Już na początku wojny, w dniu 8 lipca 1941 roku Biuro Informacji Związku Radzieckiego opublikowało wypowiedź niemieckiego oficera, który stwierdził, że służby Gestapo już na długo przed atakiem Niemiec na Związek Radziecki przygotowało całą kolekcję z opisami okrucieństw bolszewickich. Podczas wojny hitlerowscy faszyści uruchomili te wszystkie fałszerstwa. Coraz to nowe fałsze tak jak były są nadal fabrykowane w wielkich ilościach. Szczególnego znaczenia w związku z tym nabierają wypowiedzi niemieckich żołnierzy, którzy niedawno zostali wzięci do niewoli na Trzecim Froncie Białoruskim. Peter Frönberg, starszy kapral z I Dywizji Wschodniopruskiej poinformował: " w połowie października służby Gestapo rozpoczęły nakręcanie filmu o okrucieństwach rosyjskich żołnierzy w Prusach Wschodnich. Ubrani w rosyjskie mundury Niemcy wybijali szyby, demolowali meble, zabijali bydło i podpalali domostwa. To wszystko zostało nakręcone". STRONA 2 Ten film będzie wkrótce gotowy. Goebbels bardzo naciska i żąda jak najszybszej prezentacji filmu. Starszy kapral Herbert Stobbe z 8 kompanii 1141 pułku opowiada: "byłem świadkiem rozstrzeliwania wszystkich, którzy odmawiali opuszczenia Prus Wschodnich. Chodziło tutaj głównie o obywateli radzieckich przesiedlonych z Obwodu Leningradzkiego, z Estonii, Łotwy i Litwy. Ciała pomordowanych kobiet i starców zostały sfotografowane i nagrane na taśmę filmową". Tak właśnie hitlerowscy faszyści fabrykują film o "okrucieństwach żołnierzy radzieckich w Prusach Wschodnich". Nie uda się hitlerowskim faszystom swoimi łgarstwami oczernić honoru dzielnej Armii Czerwonej. Poprzez swoje nienaganne zachowanie w miastach i wsiach Rumunii, Polski, Bułgarii, Północnego Siedmiogrodu, Jugosławii, Węgier, Norwegii i Czechosłowacji, radzieccy żołnierze zdobyli ogólny szacunek. Prawda o zachowaniu żołnierzy i oficerów radzieckich na zajętych przez nich terenach jest wszystkim znana. Żadne oszczerstwa niemieckich oszustów nie doprowadzą o zmiany oczywistej i bezspornej prawdy. Nikt nie będzie dawał wiary katom z Katynia, Babiego Jaru i Majdanka. Mieszkańcy wszystkich okupowanych przez Niemców krajów przyjmują z radością Armię Czerwoną, która wyzwoliła te kraje z faszystowskiej niewoli. Wiadomość z Biura Informacji Związku Radzieckiego z dnia 2.11.1944.
##Wtorek 23 lipca 2024

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...