muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 71 236Youtobe

Opactwo Benedyktynów-Kośćiół pw. NMP w Sieciechowie

Opactwo Benedyktynów-Kośćiół pw. NMP w Sieciechowie. założone zostało w pierwszej połowie XII w. na kępie wiślanej. W Opactwie znajduje się klasztor benedyktyński, założony przez benedyktynów sprowadzonych przez Sieciecha z Prowansji.

Pierwotny kościół zakonny pw. Wniebowzięcia NMP i Dziesięciu Tysięcy Męczenników był drewniany, wyposażony w latach 1132–1139 przez księcia Bolesława Krzy­woustego i Sieciecha Młodszego z rodu Toporczyków, cześnika książęcego (prawdopodobnie już wtedy komesa). Część historyków uważa, że pierwotnej fundacji dokonał Sieciech Młodszy po słynnej pielgrzymce do St. Gilles, którą odbył w ramach podziękowania za uratowanie życia w wyprawie na Kołobrzeg. Losy Sieciecha młodszego w wyprawie na Kołobrzeg szeroko opisał współczesny mu opat klasztoru św. Idziego w St. Gilles występuje obok kilku rycerzy polskich właśnie m.in. „Setehus” (Sieciech). Sieciech zwany Młodszym współfundator klasztoru zmarł 5 maja (po 1145 r.)

Nowy, także drewniany, klasztor pochodził z 1530 r. Rozbudowany i obwarowany w 1580 r. przez opata Józefa Wereszczyńskiego. Uległ spaleniu w 1682 r. Obecny jest murowany i został wzniesio­ny za opatów Józefa Kurdwanowskiego (1739–1748) i Wawrzyńca Bułharewicza (1748–1767). Wewnątrz ozdobiony był polichromią za opata Leonarda Prokopowicza w latach 1769–1779.

Konsekracji kościoła dokonał w 1780 r. biskup lubelski Jan Kanty Lenczewski. Po kasacie za­konu kościół funkcjonował jako parafialny.

W latach 1845–1879 był opuszczony i zaniedbany. Stał się magazynem dla majątku rosyjskiego generała. Sprzęty kościelne na polecenie bp. Józefa Goldtmanna zostały rozdane innym parafiom. Rewindykacja od władz rosyjskich dokonała się staraniem ks. Wincentego Wołosewicza za zgodą cara.

W latach 1879–1884 kościół został odnowiony, a w 1885 r. na nowo konsekrowany przez bp. Antoniego Ksawerego Sotkiewicza. Po znisz­czeniach I wojny światowej był odnawiany staraniem ks. Aleksandra Siweckiego. W latach 1943–1946 malarze wysiedleni z Pelplina: Alojzy Teichert, Władysław Drapiewski i jego brat odnowili malaturę rokokową. Po zniszczeniach II wojny światowej kościół ponownie był od­nowiony. Restauracji dokonano też w latach 1972–1974.

Do dziś z zabudowań klasztornych zachowały się: dawny przeorat (obecnie plebania) z herbem klasztoru nad drzwiami wejściowymi, sklepienia w większości kolebkowe lub kolebkowo-krzyżowe, część wschodnia z fragmentem ściany romańskiej i dawnego refektarza, sklepiona kolebkowo z lune­tami i obok sala sklepiona kolebką krzyżową (obecnie zakrystia i mieszkania dla sióstr), jak też dawny pałac opacki o charakterze klasycystycznym i dziedziniec przed klasztorem.

Kościół jest budowlą późnobarokową, zbudowaną na planie krzyża greckiego o krótszych ramionach transeptu.

Galeria 632

Galeria 00001.jpg
Galeria 00002.jpg
Galeria 00003.jpg
Galeria 00004.jpg
Galeria 00005.jpg
Galeria 00006.jpg
Galeria 00007.jpg
Galeria 00008.jpg
Galeria 00009.jpg
Galeria 00010.jpg
Galeria 00011.jpg
Galeria 00012.jpg
Galeria 00013.jpg
Galeria 00014.jpg
Galeria 00015.jpg
Galeria 00016.jpg
Galeria 00017.jpg
Galeria 00018.jpg
Galeria 00019.jpg
Galeria 00020.jpg
Galeria 00021.jpg
Galeria 00022.jpg
Galeria 00023.jpg
Galeria 00024.jpg
Galeria 00025.jpg
Galeria 00026.jpg
Galeria 00027.jpg
Galeria 00028.jpg
Galeria 00029.jpg
Galeria 00030.jpg
Galeria 00031.jpg
Galeria 00032.jpg
Galeria 00033.jpg
Galeria 00034.jpg
Galeria 00035.jpg
Galeria 00036.jpg
Galeria 00037.jpg
Galeria 00038.jpg
Galeria 00039.jpg
Galeria 00040.jpg
Galeria 00041.jpg
Galeria 00042.jpg
Galeria 00043.jpg
Galeria 00044.jpg
Galeria 00045.jpg
Galeria 00046.jpg
Galeria 00047.jpg
Galeria 00048.jpg
Galeria 00049.jpg
Galeria 00050.jpg
Galeria 00051.jpg
Galeria 00052.jpg
Galeria 00053.jpg
Galeria 00054.jpg
Galeria 00055.jpg
Galeria 00056.jpg
Galeria 00057.jpg
Galeria 00058.jpg
Galeria 00059.jpg
Galeria 00060.jpg
Galeria 00061.jpg
Galeria 00062.jpg
Galeria 00063.jpg
Galeria 00064.jpg
Galeria 00065.jpg
Galeria 00066.jpg
Galeria 00067.jpg
Galeria 00068.jpg
Galeria 00069.jpg
Galeria 00070.jpg
Galeria 00071.jpg
Galeria 00072.jpg
Galeria 00073.jpg
Galeria 00074.jpg
Galeria 00075.jpg
Galeria 00076.jpg
Galeria 00077.jpg
Galeria 00078.jpg
Galeria 00079.jpg
Galeria 00080.jpg
Galeria 00081.jpg
Galeria 00082.jpg
Galeria 00083.jpg
Galeria 00084.jpg
Galeria 00085.jpg
Galeria 00086.jpg
Galeria 00087.jpg
Galeria 00088.jpg
Galeria 00089.jpg
Galeria 00090.jpg
Galeria 00091.jpg
Galeria 00092.jpg
Galeria 00093.jpg
##Niedziela 14 sierpnia 2022

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...