muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 71 236Youtobe

Klasztor Jezuitów i Kościół św. Trójcy- Koszyce

Klasztor jezuitów i Kościół św. Trójcy, nazywany też uniwersyteckim, wybudowany w latach 1671-84 wg wzoru kościoła Il Gesu w Rzymie, usytuowany na wschodniej stronie rynku, z dwuwieżową fasadą, stanowił część kompleksu zabudowań Uniwersytetu Jezuickiego, mającego siedzibę w budynkach klasztornych, a założonego przez biskupa Benedykta Kišdę w 1657 r. i zatwierdzonego przez cesarza Leopolda w 1660 r. Sam klasztor został postawiony po 1654 r. po rozbiórce tzw. królewskiego domu i poza Uniwersytetem mieściła się tu drukarnia, gimnazjum, a na koniec Akademia Prawna. Główny ołtarz Wniebowzięcia Marii Panny pochodzi z 1854 r., wyposażenie wnętrza przeważnie z XVIII w. Jeden z kielichów jest dziełem Jána Szilassyego. Kościół ten jest najbardziej wartościowym barokowym obiektem Koszyc i posiada najpiękniejsze w stylu epoki wnętrza. Tę budowlę nie sposób ominąć w czasie waszego spaceru po głównym trakcie miasta - ulicy Hlavná. Na miejscu teraźniejszego kościoła premonstrackiego stał w średniowieczu tzw. królewski dom, który był siedzibą ważnej instytucji gospodarczej - Skarbca Królewskiego.

W początkowym okresie rekatolizacji, na przełomie XVI i XVII stulecia, zostały tutaj urządzone pomieszczenia mieszkalne i kaplica dla jezuitów, "misjonarzy" w mieście protestanckim. Trzech spośród jezuitów zamęczyli na śmierć w 1619 roku żołnierze-hajducy Jerzego I Rakoczy'ego. Są to znani koszyccy święci męczennicy: Marek Križin, Melicher Grodecký i Štefan Pongrác. Zabójstwo wstrząsnęło miastem - w okresie późniejszym małżonka Juraja I Rakoczy'ego odkupiła ww. jezuicką nieruchomość. Na jej zlecenie, na miejsce zburzonego dawnego królewskiego domu, wzniesiono na potrzeby jezuitów kościół, który wzorowany był na słynnym "Il Gesú" w Rzymie. Został on dokończony w roku 1681. Obok niego, jezuici zbudowali sobie szkoły i tak powstał tutaj również pierwszy uniwersytet koszycki, który w tym okresie czasu był drugą z kolei uczelnią w całym kraju. Z tego właśnie powodu kościół ten nazywa się także kościołem gimnazjalnym albo uniwersyteckim. W 1811 roku kościół uzyskał zakon premonstrantów.     

Dekoracje i wyposażenie ruchome pochodzą jeszcze w większości z okresu jezuickiego. Wnętrze robi spore wrażenie ze względu na swoją prostotę. Doskonałe w swoim wyrazie jest na przykład datowane na rok 1786 malowidło iluzjonistyczne będące dziełem Erazma Schrotta. Cenne są również malowane ołtarze bocznych kaplic oraz wartościowe dzieła rzeźbiarskie w postaci ambony, ław i innych elementów wnętrza. 

W krypcie, która miała być miejscem ostatniego spoczynku rodu Rakoczy, pochowana jest ofiarodawczyni, fundatorka kościoła, księżna Žofia Báthory i jej syn Franciszek I.

N48°43'21'' E21°15'28''

Galeria 496

Galeria 00001.jpg
Galeria 00002.jpg
Galeria 00003.jpg
Galeria 00004.jpg
Galeria 00005.jpg
Galeria 00006.jpg
Galeria 00007.jpg
Galeria 00008.jpg
Galeria 00009.jpg
Galeria 00010.jpg
Galeria 00011.jpg
Galeria 00012.jpg
Galeria 00013.jpg
Galeria 00014.jpg
Galeria 00015.jpg
Galeria 00016.jpg
Galeria 00017.jpg
Galeria 00018.jpg
Galeria 00019.jpg
Galeria 00020.jpg
Galeria 00021.jpg
Galeria 00022.jpg
Galeria 00023.jpg
Galeria 00024.jpg
Galeria 00025.jpg
Galeria 00026.jpg
Galeria 00027.jpg
Galeria 00028.jpg
Galeria 00029.jpg
Galeria 00030.jpg
Galeria 00031.jpg
Galeria 00032.jpg
Galeria 00033.jpg
Galeria 00034.jpg
Galeria 00035.jpg
Galeria 00036.jpg
Galeria 00037.jpg
Galeria 00038.jpg
Galeria 00039.jpg
Galeria 00040.jpg
##Niedziela 14 sierpnia 2022

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...