muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 71 236Youtobe

Kościół w Stegnie Gdańskiej

Z XIV wieku pochodzą dokumenty, które potwierdzają istnienie w Stegnie kościoła rzymskokatolickiego. Na pewno w 1465 roku w Stegnie istniał kościół gotycki, w którym były prowadzone rokowania polsko-krzyżackie w ostatnich latach wojny trzynastoletniej.

Niemiecki proboszcz Georg Klein w 1609 roku wybudował drewniany kościół, który w 1676 roku spłonął. 25 Marca 1681 roku zaczęto budowę nowego kościoła, która została ukończona 17 listopada 1683 roku. Na wieży umieszczono dzwon ocalały po pożarze z 1643 roku, a w 1732 roku dodano jeszcze dwa, które Niemcy wywieźli w czasie drugiej wojny światowej. Na wieżę powrócił tylko jeden, z łacińską inskrypcją (Domine, da pacem in diebus nostris co oznacza: Panie, daj pokój naszym czasom). W okresie Reformacji (ruch religijny zapoczątkowany przez Marcina Lutera w XVI wieku, który był reakcją na negatywne zjawiska w kościele katolickim), kościół w Stegnie został przejęty przez ewangelików aż do 1945 roku. W 1945 roku przejęli go znowu katolicy.

Galeria 84

Galeria 00000.jpg
Galeria 00001.jpg
Galeria 00002.jpg
Galeria 00003.jpg
Galeria 00020.jpg
Galeria 00021.jpg
Galeria 00022.jpg
Galeria 00023.jpg
Galeria 00024.jpg
Galeria 00025.jpg
Galeria 00026.jpg
Galeria 00027.jpg
Galeria 00028.jpg
Galeria 00029.jpg
Galeria 00030.jpg
Galeria 00031.jpg
Galeria 00032.jpg
Galeria 00033.jpg
Galeria 00034.jpg
Galeria 00035.jpg
Galeria 00036.jpg
Galeria 00037.jpg
Galeria 00038.jpg
Galeria 00039.jpg
Galeria 00040.jpg
Galeria 00041.jpg
Galeria 00042.jpg
Galeria 00043.jpg
Galeria 00044.jpg
Galeria 00045.jpg
Galeria 00046.jpg
Galeria 00047.jpg
Galeria 00048.jpg
Galeria 00049.jpg
Galeria 00050.jpg
Galeria 00051.jpg
Galeria 00052.jpg
##Niedziela 14 sierpnia 2022

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...