muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 63 239Youtobe

Archeopark Chotebuz-Podobora

Archeopark Chotebuz-Podobora

Serdecznie polecam do odwiedzenia Parku Archeologicznego w Czechach, kilka kilometrów od naszej granicy, za Cieszynem Czeskim. Podobny mamy w Biskupinie. Grodzisko Kocobędz-Podobora (Gtotebuz-Podobore) zaliczane jest do najważniejszych stanowisk archeologianych nie tylko na obszarze Śląska Cieszyńskiego, ale także w całej Republice Czeskiej. Znajduje się w północnej aęści Bramy Morawskiej i stanowi ważny łącznik północy z południem Europy. Po obu stronach Bramy Morawskiej powstała sieć obronnych grodzisk, do których należał również Kocobędz-Podobora, chroniąc wschodnią część Bramy Odry przy brodzie rzeki Olzy. Zanikłe grodzisko oddalone jest około 5 km na północny zachód od Czeskiego Cieszyna, leży w katastrze wsi Podobora należącej do gminy Kocobędz (Chotebuz). Stanowisko znajduje się na niewielkim cyplu ukształtowanym przez cieki wodne w żwirowo-piaskowym tarasie rzeki Olzy, której koryto aż do XVIII w. znajdowało się bezpośrednio pod grodziskiem. Obecne koryto rzeki oddalone jest o około 500-700 m na wschód od stanowiska. Długość całkowita grodziska wynosi około 400 m, zaś szerokość110 m. Grodzisko położone jest na wysokości około 280 m n.p.m. a jego powierzchnia wewnętrzna to 1,75 ha. Najbliższe osady obronne po aeskiej stronie granicy to wzgórze landek koło Ostrawy, po stronie polskiej grodzisko w Skoaowie-Międzyświeciu oraz lubomi i Kamieńcu. Wyżej wymienione stanowiska, z wyjątkiem landeku, znajdują się na prawym brzegu Odry i tworzą prawdopodobnie jedną grupę. Grodzisko składa się z trzech aęści: akropolu oraz dwóch podgrodzi. Kształt całego stanowiska jest podłużny o orientacji północny wschód - południowy zachód. Poszczególne części posiadają własny system obronny i każda z nich tworzy
niezależną jednostkę. Do czasów dzisiejszych dochowały się w bardzo dobrym stanie. Najlepiej chroniony był akropol i pierwsze podgrodzie. Umocnień drugiego podgrodzia nie dokończono i dlatego ich zarys w terenie jest mniej widoany. Różnica wysokości pomiędzy wałem a fosą na akropolu wynosi dziś prawie 8 m, w pierwszym podgrodziu 7-7,5 m. W przeszłości obwód wewnętrzny akropolu posiadał prawdopodobnie tylko lekką palisadę, a od wschodniej strony zbocze uległo osunięciu. Naturalną ochronę stanowiła rzeka, a także żleb od zachodu, z którym wiąże się rów pierwszego podgrodzia. Stanowisko archeologiane zostało zasiedlone w dwu okresach. Pierwsze nastąpiło w okresie prehistorycznym -w późnej epoce brązu i starszej epoce żelaza, zwanej też okresem halsztackim (X-IV w. p.n.e.). Z tego okresu pochodzą
pierwsze umocnienia akropolu. Drugi okres zasiedlenia przypada na waesne średniowiecze, na tzw. kulturę grodziskową (II połowa VIII w. - połowa XI w.). Z tego okresu pochodzą umocnienia pierwszego i drugiego podgrodzia.

Galeria 588

Galeria 00001.jpg
Galeria 00002.jpg
Galeria 00003.jpg
Galeria 00004.jpg
Galeria 00005.jpg
Galeria 00006.jpg
Galeria 00007.jpg
Galeria 00008.jpg
Galeria 00009.jpg
Galeria 00010.jpg
Galeria 00011.jpg
Galeria 00012.jpg
Galeria 00013.jpg
Galeria 00014.jpg
Galeria 00015.jpg
Galeria 00016.jpg
Galeria 00017.jpg
Galeria 00018.jpg
Galeria 00019.jpg
Galeria 00020.jpg
Galeria 00021.jpg
Galeria 00022.jpg
Galeria 00023.jpg
Galeria 00024.jpg
Galeria 00025.jpg
Galeria 00026.jpg
Galeria 00027.jpg
Galeria 00028.jpg
Galeria 00029.jpg
Galeria 00030.jpg
Galeria 00031.jpg
Galeria 00032.jpg
Galeria 00033.jpg
Galeria 00034.jpg
Galeria 00035.jpg
Galeria 00036.jpg
Galeria 00037.jpg
Galeria 00038.jpg
Galeria 00039.jpg
Galeria 00040.jpg
Galeria 00041.jpg
Galeria 00042.jpg
Galeria 00043.jpg
Galeria 00044.jpg
Galeria 00045.jpg
Galeria 00046.jpg
Galeria 00047.jpg
Galeria 00048.jpg
Galeria 00049.jpg
Galeria 00050.jpg
Galeria 00051.jpg
Galeria 00052.jpg
Galeria 00053.jpg
Galeria 00054.jpg
Galeria 00055.jpg
Galeria 00056.jpg
Galeria 00057.jpg
Galeria 00058.jpg
Galeria 00059.jpg
Galeria 00060.jpg
Galeria 00061.jpg
Galeria 00062.jpg
Galeria 00063.jpg
Galeria 00064.jpg
Galeria 00065.jpg
Galeria 00066.jpg
Galeria 00067.jpg
Galeria 00068.jpg
Galeria 00069.jpg
Galeria 00070.jpg
Galeria 00071.jpg
Galeria 00072.jpg
Galeria 00073.jpg
Galeria 00074.jpg
Galeria 00075.jpg
Galeria 00076.jpg
Galeria 00077.jpg
Galeria 00078.jpg
Galeria 00079.jpg
Galeria 00080.jpg
Galeria 00081.jpg
Galeria 00082.jpg
Galeria 00083.jpg
Galeria 00084.jpg
Galeria 00085.jpg
Galeria 00086.jpg
Galeria 00087.jpg
Galeria 00088.jpg
Galeria 00089.jpg
Galeria 00090.jpg
Galeria 00091.jpg
Galeria 00092.jpg
Galeria 00093.jpg
Galeria 00094.jpg
Galeria 00095.jpg
Galeria 00096.jpg
Galeria 00097.jpg
Galeria 00098.jpg
Galeria 00099.jpg
Galeria 00100.jpg
Galeria 00101.jpg
Galeria 00102.jpg
Galeria 00103.jpg
Galeria 00104.jpg
Galeria 00105.jpg
Galeria 00106.jpg
Galeria 00107.jpg
Galeria 00108.jpg
Galeria 00109.jpg
Galeria 00110.jpg
Galeria 00111.jpg
Galeria 00112.jpg
Galeria 00113.jpg
Galeria 00114.jpg
Galeria 00115.jpg
Galeria 00116.jpg
Galeria 00117.jpg
Galeria 00118.jpg
Galeria 00119.jpg
Galeria 00120.jpg
Galeria 00121.jpg
Galeria 00122.jpg
Galeria 00123.jpg
Galeria 00124.jpg
Galeria 00125.jpg
Galeria 00126.jpg
Galeria 00127.jpg
Galeria 00128.jpg
Galeria 00129.jpg
Galeria 00130.jpg
Galeria 00131.jpg
Galeria 00132.jpg
Galeria 00133.jpg
Galeria 00134.jpg
Galeria 00135.jpg
Galeria 00136.jpg
Galeria 00137.jpg
Galeria 00138.jpg
Galeria 00139.jpg
Galeria 00140.jpg
Galeria 00141.jpg
Galeria 00142.jpg
Galeria 00143.jpg
Galeria 00144.jpg
Galeria 00145.jpg
Galeria 00146.jpg
Galeria 00147.jpg
Galeria 00148.jpg
Galeria 00149.jpg
##Wtorek 7 grudnia 2021

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...