muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 71 579Youtobe

Gniew

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z 2500 lat przed naszą erą. W początkach naszej ery przebiegał tędy szlak bursztynowy, a już w IX wieku istniały dwa grody. Od X w. tereny te należały do państwa Polan i były częścią Pomorza Gdańskiego. Po podziale kraju przez Bolesława Krzywoustego Gniew wchodził w skład kasztelanii starogardzkiej. Później ziemie te przypadły książętom Świecia, a w 1229 (pierwsza pisemna wzmianka) od Sambora i Świętopełka otrzymało je oliwskie opactwo cysterskie. W drugiej połowie XIII w. Sambor odebrał Gniew cystersom i w 1276 przekazał krzyżakom w zamian za pomoc w walce ze Świętopełkiem. Zakon, dla którego była to pierwsza posiadłość na lewym brzegu Wisły, przejął gród ostatecznie w 1282. Ważne położenie strategiczne zdecydowało o budowie tu zamku. Po zbudowaniu warowni w 1297 krzyżacy w miejscu wcześniejszej słowiańskiej osady istniejącej wokół kościoła parafialnego, lokowali miasto na prawie chełmińskim i rozpoczęli akcję osadniczą. Od grudnia 1306 roku i hołdu książąt pomorskich w Byszewie ziemie, na których leżał Gniew wchodziły w skład terenów kontrolowanych przez Władysława Łokietka, do czasu zbrojnego opanowania Pomorza Gdańskiego przez Zakon Krzyżacki w latach 1308–1309.

 

Miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk w latach 1410–1466, w 1440 przystąpiło do Związku Pruskiego, by po pokoju toruńskim stać się częścią państwa polskiego, aż do czasu I rozbioru. W 1464 zamek został zdobyty przez wojska polskie dowodzone przez Piotra Dunina, starostą królewskim, w latach 1464–1466, został rotmistrz Tomko z Młodkowa. W latach 1466–1472 starostą Gniewa był Jakub Kostka, herbu Dąbrowa, syn Nawoja Kostki z Rostkowa. Pełnienie tej funkcji potwierdza zezwolenie wydane przez króla Kazimierza Jagiellończyka Pawłowi Jasieńskiemu na wykup dóbr na Żuławach i starostwa gniewskiego. Po nim starostą był Fabian Mgowski, od grudnia 1472 do marca 1483. A od 1483 do 1503 starostą był Sebastian Mgowski. Kolejnym starostą gniewskim był Czema Achacy (syn) – wojewoda pomorski, starosta gniewski, 1565–1572. W latach 1623–1667 starostą gniewskim był książę Albrecht St. Radziwiłł. Po nim starostą gniewskim od 16 marca 1667 był Jan Sobieski, późniejszy król Polski, który zbudował tu m.in. Pałac Marysieńki dla swojej żony Marii Kazimiery. Następnym starostą gniewskim, po rodzie Sobieskich, od 1699 do 1724 został Michał Zdzisław Zamoyski, syn Marcina.

W 1626 podczas II wojny polsko-szwedzkiej w okolicach Gniewa doszło do starcia między siłami Rzeczypospolitej i Szwecji. Bitwa z wojskami Gustawa Adolfa pozostała nierozstrzygnięta.

Miasto podupadło na tle ogólnego kryzysu gospodarczego i politycznego Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. Kiedy wskutek I rozbioru Polski w 1772 Gniew wcielony został do Prus, liczył sobie zaledwie 850 mieszkańców. W 1807 przez miasto przeszły zmierzające w kierunku Gdańska polskie oddziały generała Dąbrowskiego.

W latach 1818–1823 wzniesiony został na rynku (placu Grunwaldzkim) kościół ewangelicki. Został on zaprojektowany przez Karla Friedricha Schinkla, a budowę nadzorował Salomo Sachs. Towarzyszył budowie tylko do 1819 roku, a następnie porzucił projekt (niepewności planistyczne, sprzeczności z planami Schinkla). Kto kontynuował budowę kościoła nie jest znany?

W 1905 Gniew liczył 4033 mieszkańców, z czego niemal 43 proc. stanowiła ludność niemiecka. Na mocy traktatu wersalskiego Gniew w 1920 wrócił do Polski. W 1921 wielki pożar bezpowrotnie spustoszył wnętrza zamku. Od 1929 w mieście wychodziła codzienna gazeta „Dziennik Gniewski” wydawana przez Książnicę Gniewską. W mieście swą siedzibę miał komisariat Straży Celnej „Gniew”.

W czasie II wojny światowej hitlerowcy urządzili w zamku obóz dla przymusowo wysiedlanej ludności polskiej z Tczewa i okolic. Pod koniec wojny Niemcy zażarcie bronili miasta, aby osłonić drogę odwrotu z Tczewa i Gdańska. Ostateczne zdobycie miasta przez oddziały 108 korpusu 2 armii uderzeniowej 2 Frontu Białoruskiego nastąpiło 7 marca 1945 r.

II wojna światowa zakończyła wielowiekową koegzystencję ludności polskiej i niemieckiej w mieście. Powstały Gniewskie Zakłady Podzespołów Radiowych[16]. W 1957 rozebrany został kościół ewangelicki.

Galeria 650

Galeria 1670152.jpg
Galeria 1670153.jpg
Galeria 1670154.jpg
Galeria 1670155.jpg
Galeria 1670156.jpg
Galeria 1670157.jpg
Galeria 1670158.jpg
Galeria 1670159.jpg
Galeria 1670160.jpg
Galeria 1670161.jpg
Galeria 1670162.jpg
Galeria 1670163.jpg
Galeria 1670164.jpg
Galeria 1670165.jpg
Galeria 1670166.jpg
Galeria 1670167.jpg
Galeria 1670168.jpg
Galeria 1670169.jpg
Galeria 1670170.jpg
Galeria 1670171.jpg
Galeria 1670172.jpg
Galeria 1670173.jpg
Galeria 1670174.jpg
Galeria 1670175.jpg
Galeria 1670176.jpg
Galeria 1670177.jpg
Galeria 1670182.jpg
Galeria 1670183.jpg
Galeria 1670184.jpg
Galeria 1670185.jpg
Galeria 1670186.jpg
Galeria 1670187.jpg
Galeria 1670188.jpg
Galeria 1670189.jpg
Galeria 1670190.jpg
Galeria 1670191.jpg
Galeria 1670192.jpg
Galeria 1670193.jpg
Galeria 1670194.jpg
Galeria 1670195.jpg
Galeria 1670196.jpg
Galeria 1670197.jpg
Galeria 1670198.jpg
Galeria 1670199.jpg
Galeria 1670200.jpg
Galeria 1670201.jpg
Galeria 1670202.jpg
Galeria 1670203.jpg
Galeria 1670204.jpg
Galeria 1670205.jpg
Galeria 1670206.jpg
Galeria 1670207.jpg
Galeria 1670214.jpg
Galeria 1670215.jpg
Galeria 1670216.jpg
Galeria 1670232.jpg
Galeria 1670233.jpg
Galeria 1670234.jpg
Galeria 1670235.jpg
Galeria 1670286.jpg
Galeria 1670287.jpg
Galeria 1670288.jpg
Galeria 1670289.jpg
Galeria 1670290.jpg
Galeria 1670291.jpg
Galeria 1670292.jpg
Galeria 1670293.jpg
Galeria 1670294.jpg
Galeria 1670295.jpg
Galeria 1670296.jpg
Galeria 1670297.jpg
Galeria 1670298.jpg
Galeria 1670299.jpg
Galeria 1670300.jpg
Galeria 1670301.jpg
Galeria 1670302.jpg
Galeria 1670303.jpg
Galeria 1670304.jpg
Galeria 1670305.jpg
Galeria 1670306.jpg
Galeria 1670307.jpg
Galeria 1670308.jpg
Galeria 1670309.jpg
Galeria 1670310.jpg
Galeria 1670311.jpg
Galeria 1670312.jpg
Galeria 1670313.jpg
Galeria 1670314.jpg
Galeria 1670315.jpg
Galeria 1670316.jpg
Galeria 1670317.jpg
Galeria 1670318.jpg
Galeria 1670319.jpg
Galeria 1670320.jpg
Galeria 1670321.jpg
Galeria 1670322.jpg
Galeria 1670323.jpg
Galeria 1670324.jpg
Galeria 1670325.jpg
Galeria 1670326.jpg
Galeria 1670327.jpg
Galeria 1670328.jpg
Galeria 1670329.jpg
Galeria 1670330.jpg
Galeria 1670331.jpg
Galeria 1670332.jpg
Galeria 1670333.jpg
Galeria 1670334.jpg
Galeria 1670335.jpg
Galeria 1670336.jpg
Galeria 1670337.jpg
Galeria 1670338.jpg
Galeria 1670339.jpg
Galeria 1670340.jpg
Galeria 1670341.jpg
Galeria 1670342.jpg
Galeria 1670343.jpg
Galeria 1670344.jpg
Galeria 1670345.jpg
Galeria 1670346.jpg
Galeria 1670347.jpg
Galeria 1670348.jpg
Galeria 1670349.jpg
Galeria 1670350.jpg
Galeria 1670351.jpg
Galeria 1670352.jpg
Galeria 1670353.jpg
Galeria 1670354.jpg
Galeria 1670355.jpg
Galeria 1670356.jpg
Galeria 1670357.jpg
Galeria 1670358.jpg
Galeria 1670359.jpg
Galeria 1670360.jpg
Galeria 1670361.jpg
Galeria 1670362.jpg
Galeria 1670363.jpg
Galeria 1670364.jpg
Galeria 1670365.jpg
Galeria 1670366.jpg
Galeria 1670367.jpg
Galeria 1670368.jpg
Galeria 1670369.jpg
Galeria 1670370.jpg
Galeria 1670371.jpg
Galeria 1670372.jpg
Galeria 1670373.jpg
Galeria 1670374.jpg
Galeria 1670375.jpg
Galeria 1670376.jpg
Galeria 1670377.jpg
Galeria 1670378.jpg
Galeria 1670379.jpg
Galeria 1670380.jpg
Galeria 1670381.jpg
Galeria 1670382.jpg
Galeria 1670383.jpg
Galeria 1670384.jpg
Galeria 1670385.jpg
Galeria 1670386.jpg
Galeria 1670387.jpg
Galeria 1670388.jpg
Galeria 1670389.jpg
Galeria 1670390.jpg
Galeria 1670391.jpg
Galeria 1670392.jpg
Galeria 1670393.jpg
Galeria 1670394.jpg
Galeria 1670395.jpg
Galeria 1670396.jpg
Galeria 1670397.jpg
Galeria 1670398.jpg
Galeria 1670399.jpg
Galeria 1670400.jpg
Galeria 1670401.jpg
Galeria 1670402.jpg
Galeria 1670403.jpg
Galeria 1670404.jpg
Galeria 1670405.jpg
Galeria 1670406.jpg
Galeria 1670407.jpg
Galeria 1670408.jpg
Galeria 1670409.jpg
Galeria 1670410.jpg
Galeria 1670411.jpg
Galeria 1670412.jpg
Galeria 1670413.jpg
Galeria 1670414.jpg
Galeria 1670415.jpg
Galeria 1670416.jpg
Galeria 1670417.jpg
Galeria 1670418.jpg
Galeria 1670419.jpg
Galeria 1670420.jpg
Galeria 1670421.jpg
Galeria 1670422.jpg
Galeria 1670423.jpg
Galeria 1670424.jpg
Galeria 1670425.jpg
##Czwartek 30 marca 2023

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...