muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 71 236Youtobe

Praga

Praga –( Praha,Prag) to  stolica i największe miasto Czech, położone nad Wełtawą, w środkowej części kraju. Pragę zamieszkuje 1mln 220 tys ludzi. Praga powstała w 1784 roku  z połączenia pięciu wcześniej samodzielnych, lecz powiązanych ze sobą organizmów, których początki sięgają średniowiecza a mianowicie Hradczan, Starego Miasta, Małej Strany, Josefova i Nowego Miasta. Od około 500 roku  p.n.e. nad Wełtawą zaczęły osiedlać się plemiona celtyckie. Stopniowo zostały one wyparte przez germański lud Markomanów między IX a VI wiekiem p.n.e. Około 500 roku n.e przybyły tu pierwsze plemiona słowiańskie. Natomiast około 800 r.n.e. do władzy na tych terenach doszła dynastia Przemyślidów, która założyła tu miasto i dwie warowne osady Wyszehrad i Zamek Praski. Pierwsze biskupstwo podległe metropolii mogunckiej, którego  Praga była siedzibą  powstało w 973 roku. Za rządów Karola IV powstał pierwszy w środkowej Europie uniwersytet, a miasto osiągnęłło szczególny rozkwit.

W 1348 roku w Pradze powstało Nowe Miasto, co zdecydowało, że Praga stała się najwiekszym miastem Europy na północ od Alp. W 1344 roku praskie biskupstwo przekształcono w arcybiskupstwo. W 1419 roku w Pradze doszło do tzw Defenestracji praskiej ( było ich trzy w historii Czech pierwsza 30 lipca 1419, druga 23 maja 1618, trzecia 10 marca 1948) a polegały na wyrzuceniu osób przez okno. Uprawianie polityki w ten sposób żartobliwie nazwano Bohemico.  W 1419 roku w czasie wojen husyckich ( wojny religijne pomiędzy Husytami a Luksemburgami w latach 1419-1436) podczas sporu w Radzie Miasta,  zostało wyrzuconych przez okno ratusza  siedmiu katolickich rajców.W 1618 roku wyrzucenie przez okno namiestników cesarza doprowadziło do wybuchu wojny trzydziestoletniej. Natomiast w 1948 roku w niewyjaśnionych okolicznościach poniósł śmier wypadając  przez okno minister spraw zagranicznych Czechosłowacj,i który był synem Prezydenta Tomasza Masaryka. W 1620 roku Praga na wiele lat utraciła znaczenie na rzecz Wiednia, w wyniku klęski czeskich protestantów z wojskami koalicyjnymi katolickich Habsburgów, które rozegrało się 8 listopada 1620 roku  na Białej Górze ( Bitva na Bílé hoře) niewielkie wzniesienie 382 m n.p.m. które znajduje się na południowo-zachodnich przedmieściach obecnej Pragi. W okresie tym ludność niemieckojęzyczna aż do XIX wieku odgrywała dominująca rolę. Zaczęło się to zmieniać podczas czeskiego odrodzenia narodowego. Józef II ( 1780-1790) najstarszy syn cesarzowej Marii Teresy Habsburg zapoczątkował reformy które przyniosły zamknięcie połowy czynnych kościołów i kaplic oraz zmniejszenie liczby zakonów z 40 do 14. W 1848-1849  roku doszło do powstania Wiosny ludów, która przetoczyła się przez całą Europę ( to seria ludowych zrywów rewolucyjnych i narodowych ludzi chcących polepszenia warunków bytowych, ludzi chcących udziału w rządzeniu państwem  oraz chcących autonomii i niepodległości ). Pod koniec XIX wieku Praga była juz dwujęzyczna a Czesi i niemcy funkcjonowali równolegle  (podwójne – czeskie i niemieckie – były uczelnie, teatry itp.). Na przełomie XIX-XX wieku w Pradze dokonano asanacji czyli radykalnej przebudowy głównych dzielnic Pragi  Josefova i Podskali niszcząc przy tym wiele cennych historycznych obiektów. W Pradze na terenie Josefova i częściowo Starego Miasta znajdowało się getto żydowskie, w którym było przeludnienie, brak zdatnej wody pitnej, brak kanalizacji, ogniska chorób zakaźnych, a także wąskie  kręte średniowieczne uliczki Josefova. Właśnie to było główną przyczyną asanacji. Pierwsze przygotowania do asanacji rozpoczęto w 1882 r. Pierwotny plan asanacyjny z 1887 r. przewidywał nie tylko likwidację getta żydowskiego, ale także rozległe wyburzenia na całym Starym Mieście i części Nowego Miasta. Tak wielkie przekształcenia okazały się jednak zbyt kosztowne i radni z nich zrezygnowali. Końcowy plan asanacyjny uchwalony w r. 1893 roku.W 1903 r. okres obowiązywania uchwały asanacyjnej został przedłużony o dziesięć lat, potem co dekadę przedłużano ją aż do roku 1943. Największe przekształcenia związane z asanacją dokonały się jednak do 1914 r. zburzono ponad 600 budynków.W 1918 Praga została stolicą Czechosłowacji. W latach 1939-1945 okupowana przez wojska hitlerowskie, wyzwolana  w 1945. W 1968 roku była główną areną praskiej wojny. W roku 1993 z rozkładu Czechosłowacji powstały Czechy.

Galeria 8

Praga 00000.jpg
Praga 00001.jpg
Praga 00002.jpg
Praga 00003.jpg
Praga 00004.jpg
Praga 00005.jpg
Praga 00006.jpg
Praga 00007.jpg
Praga 00008.jpg
Praga 00009.jpg
Praga 00010.jpg
Praga 00011.jpg
Praga 00012.jpg
Praga 00013.jpg
Praga 00014.jpg
Praga 00015.jpg
Praga 00016.jpg
Praga 00017.jpg
Praga 00018.jpg
Praga 00019.jpg
Praga 00020.jpg
Praga 00021.jpg
Praga 00022.jpg
Praga 00023.jpg
Praga 00024.jpg
Praga 00025.jpg
Praga 00026.jpg
Praga 00027.jpg
Praga 00028.jpg
Praga 00029.jpg
Praga 00030.jpg
Praga 00031.jpg
Praga 00032.jpg
Praga 00033.jpg
Praga 00034.jpg
Praga 00035.jpg
Praga 00036.jpg
Praga 00037.jpg
Praga 00038.jpg
Praga 00039.jpg
Praga 00040.jpg
Praga 00041.jpg
Praga 00042.jpg
Praga 00043.jpg
Praga 00044.jpg
Praga 00045.jpg
Praga 00046.jpg
Praga 00047.jpg
Praga 00048.jpg
Praga 00049.jpg
Praga 00050.jpg
Praga 00051.jpg
Praga 00052.jpg
Praga 00053.jpg
Praga 00054.jpg
Praga 00055.jpg
Praga 00056.jpg
Praga 00057.jpg
Praga 00058.jpg
Praga 00059.jpg
Praga 00060.jpg
Praga 00061.jpg
Praga 00062.jpg
Praga 00063.jpg
Praga 00064.jpg
Praga 00065.jpg
Praga 00066.jpg
Praga 00067.jpg
Praga 00068.jpg
Praga 00069.jpg
Praga 00070.jpg
Praga 00071.jpg
Praga 00072.jpg
Praga 00073.jpg
Praga 00074.jpg
Praga 00075.jpg
Praga 00076.jpg
Praga 00077.jpg
Praga 00078.jpg
Praga 00079.jpg
Praga 00080.jpg
Praga 00081.jpg
Praga 00082.jpg
Praga 00083.jpg
Praga 00084.jpg
Praga 00085.jpg
Praga 00086.jpg
Praga 00087.jpg
Praga 00088.jpg
Praga 00089.jpg
Praga 00090.jpg
Praga 00091.jpg
Praga 00092.jpg
Praga 00093.jpg
Praga 00094.jpg
Praga 00095.jpg
Praga 00096.jpg
Praga 00097.jpg
Praga 00098.jpg
Praga 00099.jpg
Praga 00100.jpg
Praga 00101.jpg
Praga 00102.jpg
Praga 00103.jpg
Praga 00104.jpg
Praga 00105.jpg
Praga 00106.jpg
Praga 00107.jpg
Praga 00108.jpg
Praga 00109.jpg
Praga 00110.jpg
Praga 00111.jpg
Praga 00112.jpg
Praga 00113.jpg
Praga 00114.jpg
Praga 00115.jpg
Praga 00116.jpg
Praga 00117.jpg
Praga 00118.jpg
Praga 00119.jpg
Praga 00120.jpg
Praga 00121.jpg
Praga 00122.jpg
Praga 00123.jpg
Praga 00124.jpg
Praga 00125.jpg
Praga 00126.jpg
Praga 00127.jpg
Praga 00128.jpg
Praga 00129.jpg
Praga 00130.jpg
Praga 00131.jpg
Praga 00132.jpg
Praga 00133.jpg
Praga 00134.jpg
Praga 00135.jpg
Praga 00136.jpg
Praga 00137.jpg
Praga 00138.jpg
Praga 00139.jpg
Praga 00140.jpg
Praga 00141.jpg
Praga 00142.jpg
Praga 00143.jpg
Praga 00144.jpg
Praga 00145.jpg
Praga 00146.jpg
Praga 00147.jpg
Praga 00148.jpg
Praga 00149.jpg
Praga 00150.jpg
Praga 00151.jpg
Praga 00152.jpg
Praga 00153.jpg
Praga 00154.jpg
Praga 00155.jpg
Praga 00156.jpg
Praga 00157.jpg
Praga 00158.jpg
Praga 00159.jpg
Praga 00160.jpg
Praga 00161.jpg
Praga 00162.jpg
Praga 00163.jpg
Praga 00164.jpg
Praga 00165.jpg
Praga 00166.jpg
Praga 00167.jpg
Praga 00168.jpg
Praga 00169.jpg
Praga 00170.jpg
Praga 00171.jpg
Praga 00172.jpg
Praga 00173.jpg
Praga 00174.jpg
Praga 00175.jpg
Praga 00176.jpg
Praga 00177.jpg
Praga 00178.jpg
Praga 00179.jpg
Praga 00180.jpg
Praga 00181.jpg
Praga 00182.jpg
Praga 00183.jpg
Praga 00184.jpg
Praga 00185.jpg
Praga 00186.jpg
Praga 00187.jpg
Praga 00188.jpg
Praga 00189.jpg
Praga 00190.jpg
Praga 00191.jpg
Praga 00192.jpg
Praga 00193.jpg
Praga 00194.jpg
Praga 00195.jpg
Praga 00196.jpg
Praga 00197.jpg
Praga 00198.jpg
Praga 00199.jpg
Praga 00200.jpg
Praga 00201.jpg
Praga 00202.jpg
Praga 00203.jpg
Praga 00204.jpg
Praga 00205.jpg
Praga 00206.jpg
Praga 00207.jpg
Praga 00208.jpg
Praga 00209.jpg
Praga 00210.jpg
Praga 00211.jpg
Praga 00212.jpg
Praga 00213.jpg
Praga 00214.jpg
Praga 00215.jpg
Praga 00216.jpg
Praga 00217.jpg
Praga 00218.jpg
Praga 00219.jpg
Praga 00220.jpg
Praga 00221.jpg
Praga 00222.jpg
Praga 00223.jpg
Praga 00224.jpg
Praga 00225.jpg
Praga 00226.jpg
Praga 00227.jpg
Praga 00228.jpg
Praga 00229.jpg
Praga 00230.jpg
Praga 00231.jpg
Praga 00232.jpg
Praga 00233.jpg
Praga 00234.jpg
Praga 00235.jpg
Praga 00236.jpg
Praga 00237.jpg
Praga 00238.jpg
Praga 00239.jpg
Praga 00240.jpg
Praga 00241.jpg
Praga 00242.jpg
Praga 00243.jpg
Praga 00244.jpg
Praga 00245.jpg
Praga 00246.jpg
Praga 00247.jpg
Praga 00248.jpg
Praga 00249.jpg
Praga 00250.jpg
Praga 00251.jpg
Praga 00252.jpg
Praga 00253.jpg
Praga 00254.jpg
Praga 00255.jpg
Praga 00256.jpg
Praga 00257.jpg
Praga 00258.jpg
Praga 00259.jpg
Praga 00260.jpg
Praga 00261.jpg
Praga 00262.jpg
Praga 00263.jpg
Praga 00264.jpg
Praga 00265.jpg
Praga 00266.jpg
Praga 00267.jpg
Praga 00268.jpg
Praga 00269.jpg
Praga 00270.jpg
Praga 00271.jpg
Praga 00272.jpg
Praga 00273.jpg
Praga 00274.jpg
Praga 00275.jpg
Praga 00276.jpg
Praga 00277.jpg
Praga 00278.jpg
Praga 00279.jpg
Praga 00280.jpg
Praga 00281.jpg
Praga 00282.jpg
Praga 00283.jpg
Praga 00284.jpg
Praga 00285.jpg
Praga 00286.jpg
Praga 00287.jpg
Praga 00288.jpg
Praga 00289.jpg
Praga 00290.jpg
Praga 00291.jpg
Praga 00292.jpg
Praga 00293.jpg
Praga 00294.jpg
Praga 00295.jpg
Praga 00296.jpg
Praga 00297.jpg
Praga 00298.jpg
Praga 00299.jpg
Praga 00300.jpg
Praga 00301.jpg
Praga 00302.jpg
Praga 00303.jpg
Praga 00304.jpg
Praga 00305.jpg
Praga 00306.jpg
Praga 00307.jpg
Praga 00308.jpg
Praga 00309.jpg
Praga 00310.jpg
Praga 00311.jpg
Praga 00312.jpg
Praga 00313.jpg
Praga 00314.jpg
Praga 00315.jpg
Praga 00316.jpg
Praga 00317.jpg
Praga 00318.jpg
Praga 00319.jpg
Praga 00320.jpg
Praga 00321.jpg
Praga 00322.jpg
Praga 00323.jpg
Praga 00324.jpg
Praga 00325.jpg
Praga 00326.jpg
Praga 00327.jpg
Praga 00328.jpg
Praga 00329.jpg
Praga 00330.jpg
Praga 00331.jpg
Praga 00332.jpg
Praga 00333.jpg
Praga 00334.jpg
Praga 00335.jpg
Praga 00336.jpg
Praga 00337.jpg
Praga 00338.jpg
Praga 00339.jpg
Praga 00340.jpg
Praga 00341.jpg
Praga 00342.jpg
Praga 00343.jpg
Praga 00344.jpg
Praga 00345.jpg
Praga 00346.jpg
Praga 00347.jpg
Praga 00348.jpg
Praga 00349.jpg
Praga 00350.jpg
Praga 00351.jpg
Praga 00352.jpg
Praga 00353.jpg
Praga 00354.jpg
Praga 00355.jpg
Praga 00356.jpg
Praga 00357.jpg
Praga 00358.jpg
Praga 00359.jpg
Praga 00360.jpg
Praga 00361.jpg
Praga 00362.jpg
Praga 00363.jpg
Praga 00364.jpg
Praga 00365.jpg
Praga 00366.jpg
Praga 00367.jpg
Praga 00368.jpg
Praga 00369.jpg
Praga 00370.jpg
Praga 00371.jpg
Praga 00372.jpg
Praga 00373.jpg
Praga 00374.jpg
Praga 00375.jpg
Praga 00376.jpg
Praga 00377.jpg
Praga 00378.jpg
Praga 00379.jpg
Praga 00380.jpg
Praga 00381.jpg
Praga 00382.jpg
Praga 00383.jpg
Praga 00384.jpg
Praga 00385.jpg
Praga 00386.jpg
Praga 00387.jpg
Praga 00388.jpg
Praga 00389.jpg
Praga 00390.jpg
Praga 00391.jpg
Praga 00392.jpg
Praga 00402.jpg
Praga 00403.jpg
Praga 00404.jpg
Praga 00405.jpg
Praga 00406.jpg
Praga 00407.jpg
Praga 00408.jpg
Praga 00409.jpg
Praga 00410.jpg
Praga 00411.jpg
Praga 00412.jpg
Praga 00413.jpg
Praga 00414.jpg
Praga 00415.jpg
Praga 00416.jpg
Praga 00417.jpg
Praga 00418.jpg
Praga 00419.jpg
Praga 00420.jpg
Praga 00421.jpg
Praga 00422.jpg
Praga 00423.jpg
Praga 00424.jpg
Praga 00425.jpg
Praga 00426.jpg
Praga 00427.jpg
##Niedziela 14 sierpnia 2022

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...