muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 87 096Youtobe

 • Home
 • Wybierz kraj

  Z kart historii

  • Czechosłowacja Czechosłowacja była państwem środkowoeuropejskim, istniejącym w różnych formach od 1918 do 1992 roku.
  • Jugosławia Jugosławia była federacyjnym państwem położonym w południowo-wschodniej Europie. Powstała po zakończeniu I wojny światowej, a jej nazwa oznaczała "Kraj Południowych Słowian". Jugosławia istniała w różnych formach od 1918 do lat 90. XX wieku.
  • NRD Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) była państwem istniejącym w okresie zimnej wojny, będącym częścią bloku wschodniego. Upadek NRD i zjednoczenie Niemiec było jednym z kluczowych wydarzeń kończących zimną wojnę i zaznaczających koniec podziału Europy na bloki wschodni i zachodni.
  • PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) była państwem socjalistycznym istniejącym w latach 1944–1989.
  • RFN Republika Federalna Niemiec (RFN) była demokratycznym państwem federalnym, istniejącym od 1949 do 1990 roku, kiedy to doszło do zjednoczenia Niemiec.
  • Związek Radziecki Związek Radziecki, pełna nazwa Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), był federacją socjalistycznych republik założoną w wyniku rewolucji październikowej w Rosji w 1917 roku.
  • Cesarstwo Austro-Węgierskie Cesarstwo Austro-Węgierskie było wielkim imperium, które istniało od 1867 do 1918 roku. Była to unia personalna dwóch monarchii: Austrii i Węgier. Austro-Węgry były złożonym państwem o znacznej różnorodności etnicznej. Obejmowały takie grupy jak Austriacy, Węgrzy, Czechowie, Słowacy, Chorwaci, Polacy, Włosi i inne.
  • Rosja carska Rosja carska to okres historii Rosji, w którym kraj był rządzony przez carów z dynastii Romanowów. Okres ten trwał od 1613 roku, gdy Michał I Romanow został pierwszym carem z tej dynastii, do rewolucji lutowej w 1917 roku, która doprowadziła do obalenia monarchii.
  • Cesarstwo Bizantyńskie Cesarstwo Bizantyńskie, znane również jako Bizancjum, to kontynuacja wschodniego fragmentu cesarstwa rzymskiego po jego podziale w 395 roku. Bizancjum przetrwało aż do upadku Konstantynopola w 1453 roku, stając się jednym z najdłużej istniejących cesarstw w historii.
  • Cesarstwo rzymskie Cesarstwo Rzymskie było jednym z największych imperiów w historii, obejmującym znaczną część Europy, Bliskiego Wschodu, północnej Afryki i części Azji.
  • Republika rzymska Republika Rzymska była starożytnym państwem rządzonym przez system republikański, w którym władza była podzielona między różne instytucje i urzędy. Uważa się, że Republika Rzymska została ustanowiona w 509 p.n.e., kiedy to obalono monarchię rzymską, a władzę przejęła republika.
  • Zakon Krzyżacki Zakon Krzyżacki, pełna nazwa Zakon Braci Domu Niemieckiego Szpitala Świętego Marii Panny w Jerozolimie (niem. Deutscher Orden oder Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem), był zakonem rycerskim i zakonnym, który powstał podczas czasów krucjat.
  • View more
 • Blog

  Rekonstrukcje historyczne

  Rekonstrukcje historyczne to praktyka odtwarzania i prezentowania elementów życia z przeszłości w sposób możliwie wierny historycznym faktom. Mogą obejmować różne aspekty, takie jak stroje, uzbrojenie, budowle, zwyczaje czy wydarzenia historyczne. Rekonstrukcje historyczne mają na celu przybliżenie ludziom pewnych okresów historycznych i zobaczenie, jak wyglądało życie w danym czasie.

  Zobacz więcej

  Modelarstwo

  Modelarstwo to nie tylko sposób na kreatywne spędzanie czasu, ale również doskonała forma edukacji, umożliwiająca zgłębianie wiedzy na temat różnych dziedzin, a także rozwijanie umiejętności manualnych i cierpliwości. Wiele osób czerpie z tego hobby także satysfakcję z efektów swojej pracy oraz z możliwości dzielenia się swoimi projektami z innymi entuzjastami modelarstwa.

  Zobacz więcej

  Trudne wydarzenia współczesnej historii

  Współczesna historia obejmuje szereg trudnych i dramatycznych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na świat. Te wydarzenia stanowią tylko niewielki fragment złożonej i zróżnicowanej współczesnej historii, która nadal kształtuje obecny świat.

  Zobacz więcej
 • Kontakt
 • |||

Karty pocztowe wydawane z okazji zjazdów NSDAP Niemcy

Karty pocztowe wydawane z okazji zjazdów NSDAP.

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP; w latach 1919–1920 Deutsche Arbeitspartei, DAP) – niemiecka partia faszystowska (narodowy socjalizm był specyficzną, niemiecką gałęzią tejże ideologii). W latach 1933-1945 sprawowała w Niemczech totalitarną władzę. Rządy NSDAP charakteryzowały się terrorem politycznym, totalną inwigilacją, likwidacją opozycji i programem podboju Europy. Polityce podboju towarzyszyły ludobójstwa dokonywane w podbitych państwach (szczególnie w Polsce, gdzie zamordowano kilka milionów obywateli). Kierownictwo partii zostało uznane w procesach norymberskich za organizację przestępczą, a samej partii alianci zakazali działalności 20 września 1945 roku.

 

Pierwszy zjazd NSDAP odbył się w 1923 w Monachium, drugi w 1926 w Weimarze, a od 1927 zaczęto je urządzać w Norymberdze. Miasto to wybrano z kilku pragmatycznych powodów: przede wszystkim znajdowało się w centrum Niemiec, miało odpowiednie warunki do przygotowania tak wielkiego wydarzenia oraz dobrze zorganizowany miejscowy oddział partii, którym kierował gauleiter Julius Streicher. Sam Hitler mówił o Norymberdze, że to najbardziej niemieckie z niemieckich miast. Później wybór miejsca uzasadniano tym, że w czasach Świętego Cesarstwa Rzymskiego (I Rzesza) miasto zapisało się w tradycji jako ważna siedziba ówczesnych władców. Po 1933 zjazdy zaczęto organizować w okresie jesiennej równonocy pod hasłem Reichsparteitage des deutschen Volkes (Narodowy kongres partii Niemców), który miał symbolizować solidarność między ludźmi a nazistowską partią. Na ponad 11 km² planowano wznieść: stadion, wielkie podium dla przemawiających, pole do defilad i ogromną halę kongresową na 500 tys. osób w kształcie podkowy, którą nazywano „koloseum” (inspirowaną rzymskim Collosseum). Z planów zrealizowano jedynie niewielką część. Wszystko po to, by pomieścić rosnącą z roku na rok liczbę uczestników (w szczytowym momencie było to pół miliona) oraz propagandowo zademonstrować wielkość Niemiec. Początkowo w zjazdach brali udział głównie członkowie partii, później dołączały kolejne organizacje, takie jak: SA, SS czy Reichsarbeitsdienst.

 

Najważniejszym aspektem zjazdów w Norymberdze było wzmocnienie kultu Hitlera, przedstawianego jako zbawiciela Niemiec, wybranego przez opatrzność. Zgromadzone tłumy słuchały przemówień Führera, składały przysięgi lojalności i maszerowały przed nim. Konieczność nawet 5-godzinnego pozdrawiania maszerujących dwunastkami nazistów był dla Hitlera dużym wysiłkiem fizycznym, w osobistym gronie przyznawał się nawet do zawrotów głowy. Każdy zjazd był starannie wyreżyserowanym przedstawieniem, a niektóre z nich zaprojektował sam Albert Speer, główny architekt Hitlera.

 

 

 

Lista zjazdów

Zjazd NSDAP w 1935

„Katedra światła” podczas zjazdu NSDAP w 1937

Prawie każdy zjazd miał hasło przewodnie związane z ostatnimi narodowymi wydarzeniami:

27-29 stycznia 1923 – pierwszy kongres partii odbył się w Monachium.

    3-4 lipca 1926 – drugi kongres partii, („Kongres Założycielski”), Weimar.

19-21 sierpnia 1927 – trzeci kongres partii, („Dzień Przebudzenia”), Norymberga. Podczas tego zjazdu powstał pierwszy film propagandowy pt. Eine Symphonie des Kampfwillens.

    1-4 sierpnia 1929 – czwarty kongres partii, „Dzień Spokoju”, Norymberga. Nakręcono drugi propagandowy film Der Nürnberger Parteitag der NSDAP.

    30 sierpnia-3 września 1933 – piąty kongres partii, „Zjazd Zwycięstwa” (Reichsparteitag des Sieges). Hasło zjazdu nawiązywało do przejęcia władzy przez Hitlera i zwycięstwa nad Republiką Weimarską. Leni Riefenstahl nagrała podczas tego wiecu Zwycięstwo wiary.

    5-10 września 1934 – szósty kongres partii. Ten zjazd początkowo nie miał żadnego hasła, jednak później zaczęto nazywać go „Zjazdem Jedności i Siły” (Reichsparteitag der Einheit und Stärke), „Zjazdem Władzy” (Reichsparteitag der Macht) albo „Zjazdem Woli” (Reichsparteitag des Willens). Leni Riefenstahl nakręciła wtedy Triumf woli, najlepszy film dokumentujący nazistowskie zjazdy.

    10-16 września 1935 – siódmy kongres partii; „Zjazd Wolności” (Reichsparteitag der Freiheit). Tytuł odnosił się do ponownie wprowadzonej przymusowej służby wojskowej, której zakazywał traktat wersalski. Hasło miało podkreślić „uwolnienie” się od niego. Leni Riefenstahl nakręciła swój trzeci film Tag der Freiheit: Unsere Wehrmacht, który tym razem skupił się na armii.

    8-14 września 1936 – ósmy kongres partii; „Zjazd Honoru” (Reichsparteitag der Ehre). Wkroczenie wojsk do zdemilitaryzowanej Nadrenii, w oczach przywódców NSDAP przywróciło niemiecki honor. Do filmu Festliches Nürnberg, który powstał podczas tego zjazdu dołączono materiał filmowy nakręcony podczas wiecu w 1937.

    6-13 września 1937 – dziewiąty kongres partii; „Zjazd Pracy” (Reichsparteitag der Arbeit). Hasło odnosiło się do redukcji bezrobocia. Ten zjazd był szczególnie godny uwagi, za sprawą zaprojektowanej przez Alberta Speera katedry światła. Były to 152 reflektory ustawione dookoła Zeppelinfeld, które rzucały pionowe słupy światła w niebo i symbolizować miały ściany budynku[4]. Na wiecu obecny był japoński książę Chichibu, brat cesarza Shōwa, który miał osobiście spotykać się z Hitlerem, by wzmocnić stosunki między Japonią a Niemcami. Materiał filmowy nakręcony podczas zjazdu dodano do filmu Nürnberg Festliches.

    5-12 września 1938 – dziesiąty kongres partii. Z powodu aneksji Austrii do Rzeszy, kolejny zjazd nazwano „Zjazdem Rzeszy Wielkoniemieckiej” (Reichsparteitag Großdeutschland).

    2-11 września 1939 – jedenasty kongres partii. Miał się odbyć pod hasłem „Zjazd Pokoju” (Reichsparteitag des Friedens), by zadeklarować niemiecką wolę pokoju do ludzi i innych krajów. Zjazd odwołano w krótkim oświadczeniu, na dzień przed zaplanowaną na 1 września niemiecką agresją na Polskę.

Galeria 562 - liczba zdjęć 2

Karta pocztowa wydawana z okazji zjazdu partii NSDAP w Norymberdze 2-11 wrzesień 1939 rok- Niemcy
Karta pocztowa wydawana z okazji zjazdu partii NSDAP w Norymberdze 2-11 wrzesień 1939 rok- Niemcy

Karta pocztowa wydawana z okazji zjazdu partii NSDAP w Norymberdze 2-11 wrzesień 1939 rok- Niemcy

Karta pocztowa wydawana z okazji zjazdu partii NSDAP w Norymberdze 2-11 wrzesień 1939 rok- Niemcy
##Niedziela 25 lutego 2024

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...