muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 71 579Youtobe

PRL

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1944–1952, ten sam organizm państwowy, uznany międzynarodowo po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (pierwszymi państwami które uznały TRJN 29 czerwca 1945 były USA, Wielka Brytania i Francja, jednocześnie cofając uznanie dla Rządu RP na uchodźstwie), funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1944–1989 propagandowo i potocznie, a niekiedy w oficjalnych aktach swych władz, nazywane było Polską Ludową.

W latach 1945–1989 Polska była państwem niesuwerennym, pozostającym pod dominacją ZSRR, rządzonym przez komunistyczną Polską Partię Robotniczą, następnie Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, przy formalnym istnieniu ugrupowań satelitarnych jako tzw. stronnictw sojuszniczych (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne). Ludowe Wojsko Polskie było zdominowane i kontrolowane przez rządzącą partię komunistyczną i jako część struktury Układu Warszawskiego podlegało dowództwu Armii Radzieckiej.

Inne przedmioty historyczne
Brak informacji
Obligacje
Brak informacji
Czeki
Brak informacji
Karty pocztowe i kolekcjonerskie
Brak informacji
Karty pocztowe i kolekcjonerskie o tematyce wojskowej
Brak informacji
Znaczki pocztowe i koperty
Brak informacji
Zdjęcia
Brak informacji
Stare gazety i czasopisma
Brak informacji

Niedziela 4 czerwca 2023

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...