muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 71 579Youtobe

Jugosławia

Jugosławia, dawniej państwo w południowo-wschodniej Europie, na Półwyspie Bałkańskim, utworzone w 1918 jako Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców pod panowaniem serbskiej dynastii Karadziordziewiciów. Ówczesne królestwo objęło większość ziem Słowian Południowych. Dominującą rolę pełnili Serbowie, którzy odrzucali żądania zgłaszane głównie przez Chorwatów i Macedończyków w polityce zagranicznej.

Jugosławia w końcu lat 30. zawiązała  Małą Ententę i współpracowała z Francją. W późniejszych latach zbliżyła się do Niemiec i Włoch.

Dopiero przewrót 27 III 1941 odrzucił ten związek, co zaowocowało agresją niemiecką i okupacją. Powstało Niezależne Państwo Chorwackie (satelickie wobec III Rzeszy).

Po wyzwoleniu i zdobyciu władzy przez komunistów pod przywództwem Tity, powstała w 1945 Federacyjna Ludowa Republiki Jugosławii, złożona z 6 republik: Serbii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii i Słowenii. Po konflikcie ze Stalinem  w 1948 nastąpiło wzmocnienie niezależności państwa i władzy Tity. Jugosławia pozostała poza blokiem sowieckim, od lat 50. realizowała odrębną koncepcję społeczno-ekonomiczną.

Po śmierci Tity w 1980 ujawniły się wewnętrzne napięcia narodowościowe. W 1991 proklamowano niepodległą Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę oraz Macedonię.

Lata 90 XX wieku to wybuch walk i rozpad państwa. W 1992 Serbia i Czarnogóra utworzyła Federalną Republikę Jugosławii. Autorytarne rządy nacjonalistów serbskich z prezydentem S. Miloševiciem doprowadziły w 1998 do wojny w Kosowie, po nalotach wojsk NATO, wojska serbskie wycofały się 1999. W 2003 Jugosławię przekształcono w państwo Serbia i Czarnogóra, które 2006 (po referendum w Czarnogórze) rozpadło się na dwie niepodległe republiki. Polecam tego linka, jeśli ktoś chce się więcej dowiedzieć na temat Jugosławii  https://www.facebook.com/jugoslawia

Militaria
Brak informacji
Inne przedmioty historyczne
Brak informacji
Obligacje
Brak informacji
Czeki
Brak informacji
Karty pocztowe i kolekcjonerskie
Brak informacji
Karty pocztowe i kolekcjonerskie o tematyce wojskowej
Brak informacji
Zdjęcia
Brak informacji
Stare dokumenty, listy
Brak informacji
Stare gazety i czasopisma
Brak informacji

Niedziela 4 czerwca 2023

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...