muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 87 096Youtobe

 • Home
 • Wybierz kraj

  Z kart historii

  • Czechosłowacja Czechosłowacja była państwem środkowoeuropejskim, istniejącym w różnych formach od 1918 do 1992 roku.
  • Jugosławia Jugosławia była federacyjnym państwem położonym w południowo-wschodniej Europie. Powstała po zakończeniu I wojny światowej, a jej nazwa oznaczała "Kraj Południowych Słowian". Jugosławia istniała w różnych formach od 1918 do lat 90. XX wieku.
  • NRD Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) była państwem istniejącym w okresie zimnej wojny, będącym częścią bloku wschodniego. Upadek NRD i zjednoczenie Niemiec było jednym z kluczowych wydarzeń kończących zimną wojnę i zaznaczających koniec podziału Europy na bloki wschodni i zachodni.
  • PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) była państwem socjalistycznym istniejącym w latach 1944–1989.
  • RFN Republika Federalna Niemiec (RFN) była demokratycznym państwem federalnym, istniejącym od 1949 do 1990 roku, kiedy to doszło do zjednoczenia Niemiec.
  • Związek Radziecki Związek Radziecki, pełna nazwa Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), był federacją socjalistycznych republik założoną w wyniku rewolucji październikowej w Rosji w 1917 roku.
  • Cesarstwo Austro-Węgierskie Cesarstwo Austro-Węgierskie było wielkim imperium, które istniało od 1867 do 1918 roku. Była to unia personalna dwóch monarchii: Austrii i Węgier. Austro-Węgry były złożonym państwem o znacznej różnorodności etnicznej. Obejmowały takie grupy jak Austriacy, Węgrzy, Czechowie, Słowacy, Chorwaci, Polacy, Włosi i inne.
  • Rosja carska Rosja carska to okres historii Rosji, w którym kraj był rządzony przez carów z dynastii Romanowów. Okres ten trwał od 1613 roku, gdy Michał I Romanow został pierwszym carem z tej dynastii, do rewolucji lutowej w 1917 roku, która doprowadziła do obalenia monarchii.
  • Cesarstwo Bizantyńskie Cesarstwo Bizantyńskie, znane również jako Bizancjum, to kontynuacja wschodniego fragmentu cesarstwa rzymskiego po jego podziale w 395 roku. Bizancjum przetrwało aż do upadku Konstantynopola w 1453 roku, stając się jednym z najdłużej istniejących cesarstw w historii.
  • Cesarstwo rzymskie Cesarstwo Rzymskie było jednym z największych imperiów w historii, obejmującym znaczną część Europy, Bliskiego Wschodu, północnej Afryki i części Azji.
  • Republika rzymska Republika Rzymska była starożytnym państwem rządzonym przez system republikański, w którym władza była podzielona między różne instytucje i urzędy. Uważa się, że Republika Rzymska została ustanowiona w 509 p.n.e., kiedy to obalono monarchię rzymską, a władzę przejęła republika.
  • Zakon Krzyżacki Zakon Krzyżacki, pełna nazwa Zakon Braci Domu Niemieckiego Szpitala Świętego Marii Panny w Jerozolimie (niem. Deutscher Orden oder Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem), był zakonem rycerskim i zakonnym, który powstał podczas czasów krucjat.
  • View more
 • Blog

  Rekonstrukcje historyczne

  Rekonstrukcje historyczne to praktyka odtwarzania i prezentowania elementów życia z przeszłości w sposób możliwie wierny historycznym faktom. Mogą obejmować różne aspekty, takie jak stroje, uzbrojenie, budowle, zwyczaje czy wydarzenia historyczne. Rekonstrukcje historyczne mają na celu przybliżenie ludziom pewnych okresów historycznych i zobaczenie, jak wyglądało życie w danym czasie.

  Zobacz więcej

  Modelarstwo

  Modelarstwo to nie tylko sposób na kreatywne spędzanie czasu, ale również doskonała forma edukacji, umożliwiająca zgłębianie wiedzy na temat różnych dziedzin, a także rozwijanie umiejętności manualnych i cierpliwości. Wiele osób czerpie z tego hobby także satysfakcję z efektów swojej pracy oraz z możliwości dzielenia się swoimi projektami z innymi entuzjastami modelarstwa.

  Zobacz więcej

  Trudne wydarzenia współczesnej historii

  Współczesna historia obejmuje szereg trudnych i dramatycznych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na świat. Te wydarzenia stanowią tylko niewielki fragment złożonej i zróżnicowanej współczesnej historii, która nadal kształtuje obecny świat.

  Zobacz więcej
 • Kontakt
 • |||

Jugosławia

Jugosławia, dawniej państwo w południowo-wschodniej Europie, na Półwyspie Bałkańskim, utworzone w 1918 jako Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców pod panowaniem serbskiej dynastii Karadziordziewiciów. Ówczesne królestwo objęło większość ziem Słowian Południowych. Dominującą rolę pełnili Serbowie, którzy odrzucali żądania zgłaszane głównie przez Chorwatów i Macedończyków w polityce zagranicznej.

Jugosławia w końcu lat 30. zawiązała  Małą Ententę i współpracowała z Francją. W późniejszych latach zbliżyła się do Niemiec i Włoch.

Dopiero przewrót 27 III 1941 odrzucił ten związek, co zaowocowało agresją niemiecką i okupacją. Powstało Niezależne Państwo Chorwackie (satelickie wobec III Rzeszy).

Po wyzwoleniu i zdobyciu władzy przez komunistów pod przywództwem Tity, powstała w 1945 Federacyjna Ludowa Republiki Jugosławii, złożona z 6 republik: Serbii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii i Słowenii. Po konflikcie ze Stalinem  w 1948 nastąpiło wzmocnienie niezależności państwa i władzy Tity. Jugosławia pozostała poza blokiem sowieckim, od lat 50. realizowała odrębną koncepcję społeczno-ekonomiczną.

Po śmierci Tity w 1980 ujawniły się wewnętrzne napięcia narodowościowe. W 1991 proklamowano niepodległą Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę oraz Macedonię.

Lata 90 XX wieku to wybuch walk i rozpad państwa. W 1992 Serbia i Czarnogóra utworzyła Federalną Republikę Jugosławii. Autorytarne rządy nacjonalistów serbskich z prezydentem S. Miloševiciem doprowadziły w 1998 do wojny w Kosowie, po nalotach wojsk NATO, wojska serbskie wycofały się 1999. W 2003 Jugosławię przekształcono w państwo Serbia i Czarnogóra, które 2006 (po referendum w Czarnogórze) rozpadło się na dwie niepodległe republiki. Polecam tego linka, jeśli ktoś chce się więcej dowiedzieć na temat Jugosławii  https://www.facebook.com/jugoslawia

Militaria

Militaria
Brak informacji

Inne przedmioty historyczne

Inne przedmioty historyczne
Brak informacji

Obligacje

Obligacje
Brak informacji

Czeki

Czeki
Brak informacji

Karty pocztowe i kolekcjonerskie o tematyce cywilnej

Karty pocztowe i kolekcjonerskie o tematyce cywilnej
Brak informacji

Karty pocztowe i kolekcjonerskie o tematyce wojskowej

Karty pocztowe i kolekcjonerskie o tematyce wojskowej
Brak informacji

Koperty pocztowe

Koperty pocztowe
Brak informacji

Stare dokumenty, listy

Stare dokumenty, listy
Brak informacji

Stare gazety i czasopisma

Stare gazety i czasopisma
Brak informacji

Zdjęcia

Zdjęcia
Brak informacji

Sobota 15 czerwca 2024

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...