muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 60 040Youtobe

Wilno

Wilno - stolica Litwy, miasto liczące około 540 tys mieszkańców. Miasto połozone jest w dolinie przy ujściu rzeki Wilenki (Vilnia) do rzeki Wilii (to rzeka biegnąca na Białorusi i Litwie i jest prawym najdłuższym dopływem Niemna).W 1323 roku litewski książę Giedymin przeniósł stolicę z Trok do Wilna. Przyjmuje się tę datę za oficjalne założenie miasta.

Prawa Miejskie Wilno otrzymało od polskiego króla Władysława Jagiełły w 1387 roku. Pod koniec 14 wieku Witold pozwolił osiedlić się w mieście Tatarom. Miasto rozwijało się dzięki obrotnym kupcom wileńskim. Powstałw w mieście mennica, młyn, arsenał. W 1536 roku powstał pierwszy most przez rzekę Wilię. Następnie w 1527 roku powstała fabryka papieru, w 1547 roku huta szkła, odlewnia armat i dwa szpitale. W 1536 litwa była najbardziej tolerancyjnym krajem,ponieważ Sejm obradujący w tym roku ogłosił wolność wyznania religijnego. Z 1568 roku pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu zorganizowanej gminy żydowskiej. W 1570 powstało kolegium jezuitów, które król polski Stefan Batory przekształcił w Uniwersytet Wileński w 1579 roku. W 1596 roku metropolita Unicki miał siedzibę w Wilnie. W 1663 roku Żydzi musieli osiąść w getcie oddzielonym od chrześcijańskiej części miasta na mocy decyzji Władysława IV Wazy. W 1655-1661 nastąpił najazd moskiewski następnie  w 1700-1721 wojna północna. Wydarzenia te spowodowały upadek miasta. Komisja Edukacji Narodowej w 1783 roku przekształciła Akademię Wileńską w Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego przy której powstał Wydział sztuk Pięknych i Obserwatorium Astronomiczne. W 1795 roku po III rozbiorze Rzeczpospolitej Wilno zostało wcielone do Rosji jako stolica Guberni. Po powstaniu listopadowym, które trwało od 29 XI 1830 do października 1831 roku władze rosyjskie zamknęły uniwersytet. Po powstaniu styczniowym ( polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, które wybuchło przez rosyjski terror wobec polskiego społeczeństwa. 22 Stycznia 1863 w Królestwie Polskim, 1 lutego 1863 na Litwie i trwało do jesieni 1864 roku) nastąpiła fala rusyfikacji i na ponad 40 lat został zachamowany rozwój kulturalny miasta. W 1875 roku rozpoczęto budowę Nowego Miasta. W 1905 roku nastała rewolucja rosyjska, która w Wilnie miała bużliwy przebieg. Wojska Niemieckie w latach 1915-1918 zajęły miasto. Po odejściu Niemców nastąpił spór polsko-litewski o Wilno. Litewska rada narodowa 16 lutego 1918 roku proklamowała niepodległość państwa litewskiego, a Wilno zostało jego stolicą. W lutym 1919 roku miasto zostało stolicą Radzieckiej Socjalistycznej Republiki Litwy i Białorusi. 9 Października 1920 roku proklamowano powstanie Litwy Środkowej ze stolicą w Wilnie, w wyniku zajęcia go przez oddziały wojska polskiego. Wilno jako siedziba województwa znalazło się w granicach Polski od marca 1922 do września 1939 roku. 19 Września 1939 roku do Wilna wkroczyły wojska radzieckie i na mocy układu między litwą a ZSRR z 10 października 1939 roku Wilno wróciło do Litwy jako jej stolica. Kolejny raz Wilno zostało zajęte przez wojska radzieckie 15 czerwca 1940 roku i stało się stolicą Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Deportowano wtedy około 35 tys ludzi w głąb ZSSR. Następnie do miasta wkroczyły wojska niemieckie 24 czerwca 1941 roku i stało się miejscem eksterminacji Żydów , których w 1939 roku w mieście było 55 tys. W lipcu 1944 roku zostało wyzwolone przez armię radziecką. Stało się ponownie stolicą Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 1944-1991. Od 1991 roku Litwa jest suwerenna a Wilno jest jej stolicą.

Galeria 43

Galeria 00000.jpg
Galeria 00001.jpg
Galeria 00002.jpg
Galeria 00003.jpg
Galeria 00004.jpg
Galeria 00005.jpg
Galeria 00006.jpg
Galeria 00007.jpg
Galeria 00008.jpg
Galeria 00009.jpg
Galeria 00010.jpg
Galeria 00011.jpg
Galeria 00012.jpg
Galeria 00013.jpg
Galeria 00014.jpg
Galeria 00015.jpg
Galeria 00016.jpg
Galeria 00017.jpg
Galeria 00018.jpg
Galeria 00019.jpg
Galeria 00020.jpg
Galeria 00021.jpg
Galeria 00022.jpg
Galeria 00023.jpg
Galeria 00024.jpg
Galeria 00025.jpg
Galeria 00026.jpg
Galeria 00027.jpg
Galeria 00028.jpg
Galeria 00029.jpg
Galeria 00030.jpg
Galeria 00031.jpg
Galeria 00032.jpg
Galeria 00033.jpg
Galeria 00034.jpg
Galeria 00035.jpg
Galeria 00036.jpg
Galeria 00037.jpg
Galeria 00038.jpg
Galeria 00039.jpg
Galeria 00040.jpg
Galeria 00041.jpg
Galeria 00042.jpg
Galeria 00043.jpg
Galeria 00044.jpg
Galeria 00045.jpg
Galeria 00046.jpg
Galeria 00047.jpg
Galeria 00048.jpg
Galeria 00049.jpg
Galeria 00050.jpg
Galeria 00051.jpg
Galeria 00052.jpg
Galeria 00053.jpg
Galeria 00054.jpg
Galeria 00055.jpg
Galeria 00056.jpg
Galeria 00057.jpg
Galeria 00058.jpg
Galeria 00059.jpg
Galeria 00060.jpg
Galeria 00061.jpg
Galeria 00062.jpg
Galeria 00063.jpg
Galeria 00064.jpg
Galeria 00065.jpg
Galeria 00066.jpg
Galeria 00067.jpg
Galeria 00068.jpg
Galeria 00069.jpg
Galeria 00070.jpg
Galeria 00071.jpg
Galeria 00072.jpg
Galeria 00073.jpg
Galeria 00074.jpg
Galeria 00075.jpg
Galeria 00076.jpg
Galeria 00077.jpg
Galeria 00078.jpg
Galeria 00079.jpg
Galeria 00080.jpg
Galeria 00081.jpg
Galeria 00082.jpg
Galeria 00083.jpg
Galeria 00084.jpg
Galeria 00085.jpg
Galeria 00086.jpg
Galeria 00087.jpg
Galeria 00088.jpg
Galeria 00089.jpg
Galeria 00090.jpg
Galeria 00091.jpg
Galeria 00092.jpg
Galeria 00093.jpg
Galeria 00094.jpg
Galeria 00095.jpg
Galeria 00096.jpg
Galeria 00097.jpg
Galeria 00098.jpg
Galeria 00099.jpg
Galeria 00100.jpg
Galeria 00101.jpg
Galeria 00102.jpg
Galeria 00103.jpg
Galeria 00104.jpg
Galeria 00105.jpg
Galeria 00106.jpg
Galeria 00107.jpg
Galeria 00108.jpg
Galeria 00109.jpg
Galeria 00110.jpg
Galeria 00111.jpg
Galeria 00112.jpg
Galeria 00113.jpg
Galeria 00114.jpg
Galeria 00115.jpg
Galeria 00116.jpg
Galeria 00117.jpg
Galeria 00118.jpg
Galeria 00119.jpg
Galeria 00120.jpg
Galeria 00121.jpg
Galeria 00122.jpg
Galeria 00123.jpg
Galeria 00124.jpg
Galeria 00125.jpg
Galeria 00126.jpg
Galeria 00127.jpg
Galeria 00128.jpg
Galeria 00129.jpg
Galeria 00130.jpg
Galeria 00131.jpg
Galeria 00132.jpg
Galeria 00133.jpg
Galeria 00134.jpg
Galeria 00135.jpg
Galeria 00136.jpg
Galeria 00137.jpg
Galeria 00138.jpg
Galeria 00139.jpg
Galeria 00140.jpg
Galeria 00141.jpg
Galeria 00142.jpg
Galeria 00143.jpg
Galeria 00144.jpg
Galeria 00145.jpg
Galeria 00146.jpg
Galeria 00147.jpg
Galeria 00148.jpg
Galeria 00149.jpg
Galeria 00150.jpg
Galeria 00151.jpg
Galeria 00152.jpg
Galeria 00153.jpg
Galeria 00154.jpg
Galeria 00155.jpg
Galeria 00156.jpg
Galeria 00157.jpg
Galeria 00158.jpg
Galeria 00159.jpg
Galeria 00160.jpg
Galeria 00161.jpg
Galeria 00162.jpg
Galeria 00163.jpg
Galeria 00164.jpg
Galeria 00165.jpg
Galeria 00166.jpg
Galeria 00167.jpg
Galeria 00168.jpg
Galeria 00169.jpg
Galeria 00170.jpg
Galeria 00171.jpg
Galeria 00172.jpg
Galeria 00173.jpg
Galeria 00174.jpg
Galeria 00175.jpg
Galeria 00176.jpg
Galeria 00177.jpg
Galeria 00178.jpg
Galeria 00179.jpg
Galeria 00180.jpg
Galeria 00181.jpg
Galeria 00182.jpg
Galeria 00183.jpg
Galeria 00184.jpg
Galeria 00185.jpg
Galeria 00186.jpg
Galeria 00187.jpg
Galeria 00189.jpg
Galeria 00190.jpg
Galeria 00191.jpg
Galeria 00192.jpg
Galeria 00193.jpg
Galeria 00194.jpg
Galeria 00195.jpg
Galeria 00196.jpg
Galeria 00197.jpg
Galeria 00198.jpg
Galeria 00199.jpg
Galeria 00200.jpg
Galeria 00201.jpg
Galeria 00202.jpg
Galeria 00203.jpg
Galeria 00204.jpg
Galeria 00205.jpg
Galeria 00206.jpg
Galeria 00207.jpg
Galeria 00208.jpg
Galeria 00209.jpg
Galeria 00210.jpg
Galeria 00211.jpg
Galeria 00212.jpg
Galeria 00213.jpg
Galeria 00214.jpg
Galeria 00215.jpg
Galeria 00216.jpg
Galeria 00217.jpg
Galeria 00218.jpg
Galeria 00219.jpg
Galeria 00220.jpg
Galeria 00221.jpg
Galeria 00222.jpg
Galeria 00223.jpg
Galeria 00224.jpg
Galeria 00225.jpg
Galeria 00226.jpg
Galeria 00227.jpg
Galeria 00228.jpg
Galeria 00229.jpg
Galeria 00230.jpg
Galeria 00231.jpg
Galeria 00232.jpg
Galeria 00233.jpg
Galeria 00234.jpg
Galeria 00235.jpg
Galeria 00236.jpg
Galeria 00237.jpg
Galeria 00238.jpg
Galeria 00239.jpg
Galeria 00240.jpg
Galeria 00241.jpg
Galeria 00242.jpg
Galeria 00243.jpg
Galeria 00244.jpg
Galeria 00245.jpg
Galeria 00246.jpg
Galeria 00247.jpg
Galeria 00248.jpg
Galeria 00249.jpg
Galeria 00250.jpg
Galeria 00251.jpg
Galeria 00252.jpg
Galeria 00253.jpg
Galeria 00254.jpg
Galeria 00255.jpg
Galeria 00256.jpg
Galeria 00257.jpg
Galeria 00258.jpg
Galeria 00259.jpg
Galeria 00260.jpg
Galeria 00261.jpg
Galeria 00262.jpg
Galeria 00263.jpg
Galeria 00264.jpg
Galeria 00265.jpg
Galeria 00266.jpg
Galeria 00267.jpg
Galeria 00268.jpg
Galeria 00269.jpg
Galeria 00270.jpg
Galeria 00271.jpg
Galeria 00272.jpg
Galeria 00273.jpg
Galeria 00274.jpg
Galeria 00275.jpg
Galeria 00276.jpg
Galeria 00277.jpg
Galeria 00278.jpg
Galeria 00279.jpg
Galeria 00280.jpg
Galeria 00281.jpg
Galeria 00282.jpg
Galeria 00283.jpg
Galeria 00284.jpg
Galeria 00285.jpg
##Czwartek 2 lipca 2020

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...