muzeumpamiatka.pl
O muzeum ι Mapa strony ι Kontakt  Zaloguj       

Liczba zdjęć: 60 040Youtobe

Kosice - Koszyce

Kosice - Koszyce (słow. i czes. Košice, węg. Kassa, niem. Kaschau, cyg. Kasza, łac. Cassovia) – drugie co do wielkości miasto Słowacji pod względem liczby mieszkańców (234 tys. mieszkańców w 2008, w 2012 roku. 240 tys. mieszkańców), trzecie – po Bratysławie i Wysokich Tatrach (Vysoké Tatry) – pod względem powierzchni (243,8 km²) oraz największe miasto wschodniej Słowacji. Koszyce to siedziba władz kraju koszyckiego (Košický kraj) i powiatu Koszyce-okolice (Košice-okolie), a także centralny ośrodek metropolitalny aglomeracji koszycko-preszowskiej (Košicko-prešovská aglomerácia). Stanowią one również centrum kulturowe, edukacyjne, rekreacyjno-turystyczne, gospodarcze. Położone są w historycznym regionie Abov - 20 km od granicy z Węgrami,  90 km od granicy z Ukrainą i 90 km od granicy  z Polską. Nazywane są „żelaznym lub stalowym sercem” Słowacji, dzięki największej na Słowacji hucie żelaza, która znajduje się na terenie miasta.

Okolice miasta były zasiedlone już w paleolicie. W VII wieku były tu osiedla Awarów. Osadnictwo słowiańskie datuje się od VIII wieku. W IX wieku tereny dzisiejszych Koszyc należały do Księstwa Nitrzańskiego. Pod koniec XI wieku zostały włączone do Królestwa Węgier. W 1143 poświęcono klasztor benedyktynów w Krásnej nad Hornádom (dzisiejszej dzielnicy Koszyc).

Pierwsza pisemna wzmianka o Koszycach pochodzi z 1230. W połowie XIII wieku, na fali rekolonizacji po najazdach mongolskich, obok Słowian w Koszycach osiedlili się osadnicy saksońscy. Jako jedna z pierwszych na Węgrzech osada koszycka otrzymała prawa miejskie przywilejem z 13 kwietnia 1249. Około 1270 zaczęto wznosić miejskie mury obronne. W początkach XIV wieku miasto zasłużyło się w węgierskiej wojnie sukcesyjnej, wspierając późniejszego króla Karola Roberta Andegaweńskiego przeciwko magnatom Amadeuszowi Abie i Maciejowi Czakowi. Przez XIV wiek Koszyce stopniowo gromadziły przywileje – zwolnienia od podatków, prawa mennicze, prawo miecza. 28 lipca 1347 Koszyce zostały podniesione przez Ludwika Wielkiego do rangi wolnego miasta królewskiego i jako pierwsze miasto w Europie otrzymały herb. Rozwój miasta postępował szybko – zwłaszcza dzięki położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych – i Koszyce szybko stały się największym po Bratysławie ośrodkiem handlowym, rzemieślniczym i kulturalnym Górnych Węgier. Okresem największego rozkwitu miasta był XV wiek, gdy przewodziło wschodniosłowackiemu związkowi miast – Pentapolitanie. Nie przeszkodziła temu nawet kilkudziesięcioletnia okupacja miasta przez husytów pod wodzą Jana Jiskry. Pod koniec XV wieku Koszyce były uważane za drugie co do znaczenia miasto Węgier, zaraz po stołecznej Budzie. 17 września 1374 roku Ludwik król węgierski (Ludwik Wielki) i polski (Ludwik Węgierski) nadał polskiej szlachcie przywilej koszycki.

W maju 1419 roku, podczas zjazdu z Zygmuntem Luksemburskim, przed Władysławem Jagiełłą ukorzył się tutaj za kolejną zdradę książę Świdrygiełło.

Po zakończeniu węgierskiej wojny domowej lat 1526–1538 Koszyce wraz z całą wschodnią Słowacją znalazły się początkowo pod władzą książąt siedmiogrodzkich, a następnie – Habsburgów. Od czasu katastrofalnego pożaru w 1556 rozwój miasta został zahamowany, a następnie zaczął się okres upadku, wywołanego ciągłymi walkami z Turkami i wojnami religijnymi. 7 września 1619 zginęło trzech męczenników koszyckich. Pod koniec XVI wieku w mieście było 10 tys. mieszkańców, w 1771 – tylko 5,1 tys. W XVI, XVII i XVIII wieku Koszyce były ośrodkiem węgierskiego oporu przeciwko władzy Habsburgów, a jednocześnie siedzibą różnych organów władz cesarstwa. Od 1583 w mieście rezydował uchodzący z Egeru pod naporem tureckim tamtejszy biskup. Od połowy XVII wieku Koszyce były siedzibą władz komitatu Abauj. Od 1657 w Koszycach istniał uniwersytet.

Kryzys ustał pod koniec XVIII wieku, gdy ustały powstania antyhabsburskie i niepokoje religijne. W 1790 Koszyce znów miały około 10 tys. mieszkańców. Pochody wojsk w czasach wojen napoleońskich i rewolucji węgierskiej 1848–1849 nie przyprawiły miasta o zniszczenia. W XIX wieku zaczął się w Koszycach rozwijać przemysł, przy czym od połowy XIX wieku rozwój ten uległ znacznemu przyspieszeniu. W 1860 i 1870 połączono miasto liniami kolejowymi z Budapesztem i z Morawami. Nastąpiła jednocześnie intensywna madziaryzacja Koszyc. W 1910 miasto liczyło 44,2 tys. mieszkańców, z czego 33,4 tys. Węgrów, 6,5 tys. Słowaków, 3,2 tys. Niemców, 0,5 tys. Polaków, 0,2 tys. Czechów i 0,2 tys. Rusinów.

I wojna światowa nie dotknęła miasta. 29 grudnia 1918 Koszyce, mimo że zamieszkane wówczas w większości przez Węgrów, zostały zajęte przez armię czechosłowacką i włączone do nowo powstałej Czechosłowacji. W 1919 Koszyce stały się jednym z głównych ośrodków Słowackiej Republiki Rad, a w okresie od maja do lipca 1920 były okupowane przez Węgierską Armię Czerwoną. W okresie międzywojennym odsetek ludności węgierskiej spadł z 75% do około 15%, a ludność miasta wzrosła do około 70 tys. osób. W 1938 miasto wraz z całym pasem terenów południowej Słowacji zostało anektowane przez Węgry. 21 lutego 1945 Koszyce zostały zajęte przez Armię Czerwoną i do 21 kwietnia 1945 były siedzibą rządu odrodzonej Czechosłowacji. W Koszycach ogłoszono program tego rządu – tzw. program koszycki z 5 kwietnia 1945.

Po II wojnie światowej Koszyce przeszły okres intensywnej industrializacji. W mieście powstały huty, fabryki maszyn i materiałów budowlanych, zakłady chemiczne, odzieżowe i spożywcze. Według oficjalnego spisu ludności z 2001 miasto liczyło 236,1 tys. mieszkańców, z czego 210,3 tys. Słowaków, 8,9 tys. Węgrów, 5,1 tys. Cyganów, 2,8 tys. Czechów, 1,3 tys. Rusinów, 1,1 tys. Ukraińców i 0,4 tys. Niemców. Obecnie miasto składa się z zabytkowego śródmieścia, otoczonego dzielnicami przemysłowymi i sypialnymi. Zamieszkane przez Romów osiedle Luník IX stanowi w ostatnich latach miejsce niepokojów społecznych.

Co warto zwiedzić :

1143 – opactwo benedyktyńskie w Krásnej n. Hornádom – z trójnawową romańską bazyliką z dwiema wieżami, zbudowane w miejscu dawniejszej osady słowiańskiej i romańskiego kościoła z XI wieku; opuszczone przed 1590, do dziś pozostały ruiny

1250 (inne źródła – XIV wiek) – kaplica św. Michała

1260 – kościół św. Mikołaja (w miejscu dzisiejszego kościoła seminaryjnego, nie zachowany)

1250–1270 – pierwszy, jednonawowy kościół św. Elżbiety, w miejscu dzisiejszej katedry (nie zachowany)

około 1270–1290, później rozbudowane – miejskie mury obronne (zachowane jedynie dolne fragmenty w tzw. skansenie archeologicznym pod powierzchnią rynku)

od 1380 – budowana partiami aż do 1508 dzisiejsza katedra św. Elżbiety, najwspanialszy zabytek miasta, największy kościół Słowacji, znajduje się tu krypta Franciszka Rakoczego

XIV wiek – Urbanova veža – wolno stojąca dzwonnica katedralna

1671–1684 – klasztor Jezuitów z kościołem Św. Trójcy, tzw. uniwersytecki

XVII wiek – więzienie miejskie (Miklušova väznica), obecnie muzeum

1899 – eklektyczny Teatr Państwowy na rynku

1926–1927 – Synagoga

1955 - kolejka dziecięca

48°43′17,84″N 21°15′28,58″E

Galeria 406

Galeria 00001.jpg
Galeria 00002.jpg
Galeria 00003.jpg
Galeria 00004.jpg
Galeria 00005.jpg
Galeria 00006.jpg
Galeria 00007.jpg
Galeria 00008.jpg
Galeria 00009.jpg
Galeria 00010.jpg
Galeria 00011.jpg
Galeria 00012.jpg
Galeria 00013.jpg
Galeria 00014.jpg
Galeria 00015.jpg
Galeria 00016.jpg
Galeria 00017.jpg
Galeria 00018.jpg
Galeria 00019.jpg
Galeria 00020.jpg
Galeria 00021.jpg
Galeria 00022.jpg
Galeria 00023.jpg
Galeria 00024.jpg
Galeria 00025.jpg
Galeria 00026.jpg
Galeria 00027.jpg
Galeria 00028.jpg
Galeria 00029.jpg
Galeria 00030.jpg
Galeria 00031.jpg
Galeria 00032.jpg
Galeria 00033.jpg
Galeria 00034.jpg
Galeria 00035.jpg
Galeria 00036.jpg
Galeria 00037.jpg
Galeria 00038.jpg
Galeria 00039.jpg
Galeria 00040.jpg
Galeria 00041.jpg
Galeria 00042.jpg
Galeria 00043.jpg
Galeria 00044.jpg
Galeria 00045.jpg
Galeria 00046.jpg
Galeria 00047.jpg
Galeria 00048.jpg
Galeria 00049.jpg
Galeria 00050.jpg
Galeria 00051.jpg
Galeria 00052.jpg
Galeria 00053.jpg
Galeria 00054.jpg
Galeria 00055.jpg
Galeria 00056.jpg
Galeria 00057.jpg
Galeria 00058.jpg
Galeria 00059.jpg
Galeria 00060.jpg
Galeria 00061.jpg
Galeria 00062.jpg
Galeria 00063.jpg
Galeria 00064.jpg
Galeria 00065.jpg
Galeria 00066.jpg
Galeria 00067.jpg
Galeria 00068.jpg
Galeria 00069.jpg
Galeria 00070.jpg
Galeria 00071.jpg
Galeria 00072.jpg
Galeria 00073.jpg
Galeria 00074.jpg
Galeria 00075.jpg
Galeria 00076.jpg
Galeria 00077.jpg
Galeria 00078.jpg
Galeria 00079.jpg
Galeria 00080.jpg
Galeria 00081.jpg
Galeria 00082.jpg
Galeria 00083.jpg
Galeria 00084.jpg
Galeria 00085.jpg
Galeria 00086.jpg
Galeria 00087.jpg
Galeria 00088.jpg
Galeria 00089.jpg
Galeria 00090.jpg
Galeria 00091.jpg
Galeria 00092.jpg
Galeria 00093.jpg
Galeria 00094.jpg
Galeria 00095.jpg
Galeria 00096.jpg
Galeria 00097.jpg
Galeria 00098.jpg
Galeria 00099.jpg
Galeria 00100.jpg
Galeria 00101.jpg
Galeria 00102.jpg
Galeria 00103.jpg
Galeria 00104.jpg
Galeria 00105.jpg
Galeria 00106.jpg
Galeria 00107.jpg
Galeria 00108.jpg
Galeria 00109.jpg
Galeria 00110.jpg
Galeria 00111.jpg
Galeria 00112.jpg
Galeria 00113.jpg
Galeria 00114.jpg
Galeria 00115.jpg
Galeria 00116.jpg
Galeria 00117.jpg
Galeria 00118.jpg
Galeria 00119.jpg
Galeria 00120.jpg
Galeria 00121.jpg
Galeria 00122.jpg
Galeria 00123.jpg
Galeria 00124.jpg
Galeria 00125.jpg
Galeria 00126.jpg
Galeria 00127.jpg
Galeria 00128.jpg
Galeria 00129.jpg
Galeria 00130.jpg
Galeria 00131.jpg
Galeria 00132.jpg
Galeria 00133.jpg
Galeria 00134.jpg
Galeria 00135.jpg
Galeria 00136.jpg
Galeria 00137.jpg
Galeria 00138.jpg
Galeria 00139.jpg
Galeria 00140.jpg
Galeria 00141.jpg
Galeria 00142.jpg
Galeria 00143.jpg
Galeria 00144.jpg
Galeria 00145.jpg
Galeria 00146.jpg
Galeria 00147.jpg
Galeria 00148.jpg
Galeria 00149.jpg
Galeria 00150.jpg
Galeria 00151.jpg
Galeria 00152.jpg
Galeria 00153.jpg
Galeria 00154.jpg
Galeria 00155.jpg
Galeria 00156.jpg
Galeria 00157.jpg
Galeria 00158.jpg
Galeria 00159.jpg
Galeria 00160.jpg
Galeria 00161.jpg
Galeria 00162.jpg
Galeria 00163.jpg
Galeria 00164.jpg
Galeria 00165.jpg
Galeria 00166.jpg
Galeria 00167.jpg
Galeria 00168.jpg
Galeria 00169.jpg
Galeria 00170.jpg
Galeria 00171.jpg
Galeria 00172.jpg
Galeria 00173.jpg
Galeria 00174.jpg
Galeria 00175.jpg
Galeria 00176.jpg
Galeria 00177.jpg
Galeria 00178.jpg
Galeria 00179.jpg
Galeria 00180.jpg
Galeria 00181.jpg
Galeria 00182.jpg
Galeria 00183.jpg
Galeria 00184.jpg
Galeria 00185.jpg
Galeria 00186.jpg
Galeria 00187.jpg
Galeria 00188.jpg
Galeria 00189.jpg
Galeria 00190.jpg
Galeria 00191.jpg
Galeria 00192.jpg
Galeria 00193.jpg
Galeria 00194.jpg
Galeria 00195.jpg
Galeria 00196.jpg
Galeria 00197.jpg
Galeria 00198.jpg
Galeria 00199.jpg
Galeria 00200.jpg
Galeria 00201.jpg
Galeria 00202.jpg
Galeria 00203.jpg
Galeria 00204.jpg
Galeria 00205.jpg
Galeria 00206.jpg
Galeria 00207.jpg
Galeria 00208.jpg
Galeria 00209.jpg
Galeria 00210.jpg
Galeria 00211.jpg
Galeria 00212.jpg
Galeria 00213.jpg
Galeria 00214.jpg
Galeria 00215.jpg
Galeria 00216.jpg
Galeria 00217.jpg
Galeria 00218.jpg
Galeria 00219.jpg
Galeria 00220.jpg
Galeria 00221.jpg
Galeria 00222.jpg
Galeria 00223.jpg
Galeria 00224.jpg
Galeria 00225.jpg
Galeria 00226.jpg
Galeria 00227.jpg
Galeria 00228.jpg
Galeria 00229.jpg
Galeria 00230.jpg
Galeria 00231.jpg
Galeria 00232.jpg
Galeria 00233.jpg
Galeria 00234.jpg
Galeria 00235.jpg
Galeria 00236.jpg
Galeria 00237.jpg
Galeria 00238.jpg
Galeria 00239.jpg
Galeria 00240.jpg
Galeria 00241.jpg
Galeria 00242.jpg
Galeria 00243.jpg
Galeria 00244.jpg
Galeria 00245.jpg
Galeria 00246.jpg
Galeria 00247.jpg
Galeria 00248.jpg
Galeria 00249.jpg
Galeria 00250.jpg
Galeria 00251.jpg
Galeria 00252.jpg
Galeria 00253.jpg
Galeria 00254.jpg
Galeria 00255.jpg
Galeria 00256.jpg
Galeria 00257.jpg
Galeria 00258.jpg
Galeria 00259.jpg
Galeria 00260.jpg
Galeria 00261.jpg
Galeria 00262.jpg
Galeria 00263.jpg
Galeria 00264.jpg
Galeria 00265.jpg
Galeria 00266.jpg
Galeria 00267.jpg
Galeria 00268.jpg
Galeria 00269.jpg
Galeria 00270.jpg
Galeria 00271.jpg
Galeria 00272.jpg
Galeria 00273.jpg
Galeria 00274.jpg
Galeria 00275.jpg
Galeria 00276.jpg
Galeria 00277.jpg
Galeria 00278.jpg
Galeria 00279.jpg
Galeria 00280.jpg
Galeria 00281.jpg
Galeria 00282.jpg
Galeria 00283.jpg
Galeria 00284.jpg
Galeria 00285.jpg
Galeria 00286.jpg
Galeria 00287.jpg
Galeria 00288.jpg
Galeria 00289.jpg
Galeria 00290.jpg
Galeria 00291.jpg
Galeria 00292.jpg
Galeria 00293.jpg
Galeria 00294.jpg
Galeria 00295.jpg
Galeria 00296.jpg
Galeria 00297.jpg
Galeria 00298.jpg
Galeria 00299.jpg
Galeria 00300.jpg
Galeria 00301.jpg
Galeria 00302.jpg
Galeria 00303.jpg
Galeria 00304.jpg
Galeria 00305.jpg
Galeria 00306.jpg
Galeria 00307.jpg
Galeria 00308.jpg
Galeria 00309.jpg
Galeria 00310.jpg
Galeria 00311.jpg
Galeria 00312.jpg
Galeria 00313.jpg
Galeria 00314.jpg
Galeria 00315.jpg
Galeria 00316.jpg
Galeria 00317.jpg
Galeria 00318.jpg
Galeria 00319.jpg
Galeria 00320.jpg
Galeria 00321.jpg
Galeria 00322.jpg
Galeria 00323.jpg
Galeria 00324.jpg
Galeria 00325.jpg
Galeria 00326.jpg
Galeria 00327.jpg
Galeria 00328.jpg
Galeria 00329.jpg
Galeria 00330.jpg
Galeria 00331.jpg
Galeria 00332.jpg
Galeria 00333.jpg
Galeria 00334.jpg
Galeria 00335.jpg
Galeria 00336.jpg
Galeria 00337.jpg
Galeria 00338.jpg
Galeria 00339.jpg
Galeria 00340.jpg
Galeria 00341.jpg
Galeria 00342.jpg
Galeria 00343.jpg
Galeria 00344.jpg
Galeria 00345.jpg
Galeria 00346.jpg
Galeria 00347.jpg
Galeria 00348.jpg
Galeria 00349.jpg
Galeria 00350.jpg
Galeria 00351.jpg
Galeria 00352.jpg
Galeria 00353.jpg
Galeria 00354.jpg
Galeria 00355.jpg
Galeria 00356.jpg
Galeria 00357.jpg
Galeria 00358.jpg
Galeria 00359.jpg
Galeria 00360.jpg
Galeria 00361.jpg
Galeria 00362.jpg
Galeria 00363.jpg
Galeria 00364.jpg
Galeria 00365.jpg
Galeria 00366.jpg
Galeria 00367.jpg
Galeria 00368.jpg
Galeria 00369.jpg
Galeria 00370.jpg
Galeria 00371.jpg
Galeria 00372.jpg
Galeria 00373.jpg
Galeria 00374.jpg
Galeria 00375.jpg
Galeria 00376.jpg
Galeria 00377.jpg
Galeria 00378.jpg
Galeria 00379.jpg
Galeria 00380.jpg
Galeria 00381.jpg
Galeria 00382.jpg
Galeria 00383.jpg
Galeria 00384.jpg
Galeria 00385.jpg
Galeria 00386.jpg
Galeria 00387.jpg
Galeria 00388.jpg
Galeria 00389.jpg
Galeria 00390.jpg
Galeria 00391.jpg
Galeria 00392.jpg
Galeria 00393.jpg
Galeria 00394.jpg
Galeria 00395.jpg
Galeria 00396.jpg
Galeria 00397.jpg
Galeria 00398.jpg
Galeria 00399.jpg
Galeria 00400.jpg
Galeria 00401.jpg
Galeria 00402.jpg
Galeria 00403.jpg
Galeria 00404.jpg
Galeria 00405.jpg
Galeria 00406.jpg
Galeria 00407.jpg
Galeria 00408.jpg
Galeria 00409.jpg
Galeria 00410.jpg
Galeria 00411.jpg
Galeria 00412.jpg
Galeria 00413.jpg
Galeria 00414.jpg
Galeria 00415.jpg
Galeria 00416.jpg
Galeria 00417.jpg
Galeria 00418.jpg
Galeria 00419.jpg
Galeria 00420.jpg
Galeria 00421.jpg
Galeria 00422.jpg
Galeria 00423.jpg
Galeria 00424.jpg
Galeria 00425.jpg
Galeria 00426.jpg
Galeria 00427.jpg
Galeria 00428.jpg
Galeria 00429.jpg
Galeria 00430.jpg
Galeria 00431.jpg
Galeria 00432.jpg
Galeria 00433.jpg
Galeria 00434.jpg
Galeria 00435.jpg
Galeria 00436.jpg
Galeria 00437.jpg
Galeria 00438.jpg
Galeria 00439.jpg
Galeria 00440.jpg
Galeria 00441.jpg
Galeria 00442.jpg
Galeria 00443.jpg
Galeria 00444.jpg
Galeria 00445.jpg
Galeria 00446.jpg
Galeria 00447.jpg
Galeria 00448.jpg
Galeria 00449.jpg
Galeria 00450.jpg
Galeria 00451.jpg
Galeria 00452.jpg
Galeria 00453.jpg
Galeria 00454.jpg
Galeria 00455.jpg
Galeria 00456.jpg
Galeria 00457.jpg
Galeria 00458.jpg
Galeria 00459.jpg
Galeria 00460.jpg
Galeria 00461.jpg
Galeria 00462.jpg
Galeria 00463.jpg
Galeria 00464.jpg
Galeria 00465.jpg
Galeria 00466.jpg
Galeria 00467.jpg
Galeria 00468.jpg
Galeria 00469.jpg
Galeria 00470.jpg
Galeria 00471.jpg
Galeria 00472.jpg
Galeria 00473.jpg
Galeria 00474.jpg
Galeria 00475.jpg
Galeria 00476.jpg
Galeria 00477.jpg
Galeria 00478.jpg
Galeria 00479.jpg
Galeria 00480.jpg
Galeria 00481.jpg
Galeria 00482.jpg
Galeria 00483.jpg
Galeria 00484.jpg
Galeria 00485.jpg
Galeria 00486.jpg
Galeria 00487.jpg
Galeria 00488.jpg
Galeria 00489.jpg
Galeria 00490.jpg
Galeria 00491.jpg
Galeria 00492.jpg
Galeria 00493.jpg
Galeria 00494.jpg
Galeria 00495.jpg
Galeria 00496.jpg
Galeria 00497.jpg
Galeria 00498.jpg
Galeria 00499.jpg
Galeria 00500.jpg
Galeria 00501.jpg
Galeria 00502.jpg
Galeria 00503.jpg
Galeria 00504.jpg
Galeria 00505.jpg
Galeria 00506.jpg
Galeria 00507.jpg
Galeria 00508.jpg
Galeria 00509.jpg
Galeria 00510.jpg
Galeria 00511.jpg
Galeria 00512.jpg
Galeria 00513.jpg
Galeria 00514.jpg
Galeria 00515.jpg
Galeria 00516.jpg
Galeria 00517.jpg
Galeria 00518.jpg
Galeria 00519.jpg
Galeria 00520.jpg
Galeria 00521.jpg
Galeria 00522.jpg
Galeria 00523.jpg
Galeria 00524.jpg
Galeria 00525.jpg
Galeria 00526.jpg
Galeria 00527.jpg
Galeria 00528.jpg
Galeria 00529.jpg
Galeria 00530.jpg
Galeria 00531.jpg
Galeria 00532.jpg
Galeria 00533.jpg
Galeria 00534.jpg
Galeria 00535.jpg
Galeria 00536.jpg
Galeria 00537.jpg
Galeria 00538.jpg
Galeria 00539.jpg
Galeria 00540.jpg
Galeria 00541.jpg
Galeria 00542.jpg
Galeria 00543.jpg
Galeria 00544.jpg
Galeria 00545.jpg
Galeria 00546.jpg
Galeria 00547.jpg
Galeria 00548.jpg
Galeria 00549.jpg
Galeria 00550.jpg
Galeria 00551.jpg
Galeria 00552.jpg
Galeria 00553.jpg
Galeria 00554.jpg
Galeria 00555.jpg
Galeria 00556.jpg
Galeria 00557.jpg
Galeria 00558.jpg
Galeria 00559.jpg
Galeria 00560.jpg
Galeria 00561.jpg
Galeria 00562.jpg
Galeria 00563.jpg
Galeria 00564.jpg
Galeria 00565.jpg
Galeria 00566.jpg
Galeria 00567.jpg
Galeria 00568.jpg
Galeria 00569.jpg
Galeria 00570.jpg
Galeria 00571.jpg
Galeria 00572.jpg
Galeria 00573.jpg
Galeria 00574.jpg
Galeria 00575.jpg
Galeria 00576.jpg
Galeria 00577.jpg
Galeria 00578.jpg
Galeria 00579.jpg
Galeria 00580.jpg
Galeria 00581.jpg
Galeria 00582.jpg
Galeria 00583.jpg
Galeria 00584.jpg
Galeria 00585.jpg
Galeria 00586.jpg
Galeria 00587.jpg
Galeria 00588.jpg
Galeria 00589.jpg
Galeria 00590.jpg
Galeria 00591.jpg
Galeria 00592.jpg
Galeria 00593.jpg
Galeria 00594.jpg
Galeria 00595.jpg
Galeria 00596.jpg
Galeria 00597.jpg
Galeria 00598.jpg
Galeria 00599.jpg
Galeria 00600.jpg
Galeria 00601.jpg
Galeria 00602.jpg
Galeria 00603.jpg
Galeria 00604.jpg
Galeria 00605.jpg
Galeria 00606.jpg
Galeria 00607.jpg
Galeria 00608.jpg
Galeria 00609.jpg
Galeria 00610.jpg
Galeria 00611.jpg
Galeria 00612.jpg
Galeria 00613.jpg
Galeria 00614.jpg
Galeria 00615.jpg
Galeria 00616.jpg
Galeria 00617.jpg
Galeria 00618.jpg
Galeria 00619.jpg
Galeria 00620.jpg
Galeria 00621.jpg
Galeria 00622.jpg
Galeria 00623.jpg
Galeria 00624.jpg
Galeria 00625.jpg
Galeria 00626.jpg
Galeria 00627.jpg
Galeria 00628.jpg
Galeria 00629.jpg
Galeria 00630.jpg
Galeria 00631.jpg
Galeria 00632.jpg
Galeria 00633.jpg
Galeria 00634.jpg
Galeria 00635.jpg
Galeria 00636.jpg
Galeria 00637.jpg
Galeria 00638.jpg
Galeria 00639.jpg
Galeria 00640.jpg
Galeria 00641.jpg
Galeria 00642.jpg
Galeria 00643.jpg
Galeria 00644.jpg
Galeria 00645.jpg
Galeria 00646.jpg
Galeria 00647.jpg
Galeria 00648.jpg
Galeria 00649.jpg
Galeria 00650.jpg
Galeria 00651.jpg
Galeria 00652.jpg
Galeria 00653.jpg
Galeria 00654.jpg
Galeria 00655.jpg
Galeria 00656.jpg
Galeria 00657.jpg
Galeria 00658.jpg
Galeria 00659.jpg
Galeria 00660.jpg
Galeria 00661.jpg
Galeria 00662.jpg
Galeria 00663.jpg
Galeria 00664.jpg
Galeria 00665.jpg
Galeria 00666.jpg
Galeria 00667.jpg
Galeria 00668.jpg
Galeria 00669.jpg
Galeria 00670.jpg
Galeria 00671.jpg
Galeria 00672.jpg
Galeria 00673.jpg
Galeria 00674.jpg
Galeria 00675.jpg
Galeria 00676.jpg
Galeria 00677.jpg
Galeria 00678.jpg
Galeria 00679.jpg
Galeria 00680.jpg
Galeria 00681.jpg
Galeria 00682.jpg
Galeria 00683.jpg
Galeria 00684.jpg
Galeria 00685.jpg
Galeria 00686.jpg
Galeria 00687.jpg
Galeria 00688.jpg
Galeria 00689.jpg
Galeria 00690.jpg
Galeria 00691.jpg
Galeria 00692.jpg
Galeria 00693.jpg
Galeria 00694.jpg
Galeria 00695.jpg
Galeria 00696.jpg
Galeria 00697.jpg
Galeria 00698.jpg
Galeria 00699.jpg
Galeria 00700.jpg
Galeria 00701.jpg
Galeria 00702.jpg
Galeria 00703.jpg
Galeria 00704.jpg
Galeria 00705.jpg
Galeria 00706.jpg
Galeria 00707.jpg
Galeria 00708.jpg
Galeria 00709.jpg
Galeria 00710.jpg
Galeria 00711.jpg
Galeria 00712.jpg
Galeria 00713.jpg
Galeria 00714.jpg
Galeria 00715.jpg
Galeria 00716.jpg
Galeria 00717.jpg
Galeria 00718.jpg
Galeria 00719.jpg
Galeria 00720.jpg
Galeria 00721.jpg
Galeria 00722.jpg
Galeria 00723.jpg
Galeria 00724.jpg
Galeria 00725.jpg
Galeria 00726.jpg
Galeria 00727.jpg
Galeria 00728.jpg
Galeria 00729.jpg
Galeria 00730.jpg
Galeria 00731.jpg
Galeria 00732.jpg
Galeria 00733.jpg
Galeria 00734.jpg
Galeria 00735.jpg
Galeria 00736.jpg
Galeria 00737.jpg
Galeria 00738.jpg
Galeria 00739.jpg
Galeria 00740.jpg
Galeria 00741.jpg
Galeria 00742.jpg
Galeria 00743.jpg
Galeria 00744.jpg
Galeria 00745.jpg
Galeria 00746.jpg
Galeria 00747.jpg
Galeria 00748.jpg
Galeria 00749.jpg
Galeria 00750.jpg
Galeria 00751.jpg
Galeria 00752.jpg
Galeria 00753.jpg
Galeria 00754.jpg
Galeria 00755.jpg
Galeria 00756.jpg
Galeria 00757.jpg
Galeria 00758.jpg
Galeria 00759.jpg
Galeria 00760.jpg
Galeria 00761.jpg
Galeria 00762.jpg
Galeria 00763.jpg
Galeria 00764.jpg
Galeria 00765.jpg
Galeria 00766.jpg
Galeria 00767.jpg
Galeria 00768.jpg
Galeria 00769.jpg
Galeria 00770.jpg
Galeria 00771.jpg
Galeria 00772.jpg
Galeria 00773.jpg
Galeria 00774.jpg
Galeria 00775.jpg
Galeria 00776.jpg
Galeria 00777.jpg
Galeria 00778.jpg
Galeria 00779.jpg
Galeria 00780.jpg
Galeria 00781.jpg
Galeria 00782.jpg
Galeria 00783.jpg
Galeria 00784.jpg
Galeria 00785.jpg
Galeria 00786.jpg
Galeria 00787.jpg
Galeria 00788.jpg
Galeria 00789.jpg
Galeria 00790.jpg
Galeria 00791.jpg
Galeria 00792.jpg
Galeria 00793.jpg
Galeria 00794.jpg
Galeria 00795.jpg
Galeria 00796.jpg
Galeria 00797.jpg
Galeria 00798.jpg
Galeria 00799.jpg
Galeria 00800.jpg
Galeria 00801.jpg
Galeria 00802.jpg
Galeria 00803.jpg
Galeria 00804.jpg
Galeria 00805.jpg
Galeria 00806.jpg
Galeria 00807.jpg
Galeria 00808.jpg
Galeria 00809.jpg
Galeria 00810.jpg
Galeria 00811.jpg
Galeria 00812.jpg
Galeria 00813.jpg
Galeria 00814.jpg
Galeria 00815.jpg
Galeria 00816.jpg
Galeria 00817.jpg
Galeria 00818.jpg
Galeria 00819.jpg
Galeria 00820.jpg
Galeria 00821.jpg
Galeria 00822.jpg
Galeria 00823.jpg
Galeria 00824.jpg
Galeria 00825.jpg
Galeria 00826.jpg
Galeria 00827.jpg
##Wtorek 14 lipca 2020

Wpisz dane dostępowe

Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...
Ładuję stronę ...